Porównanie wyników testów płatkowych z zastosowaniem Europejskiej Serii Podstawowej, Polskiej Serii Podstawowej oraz rozszerzonej serii autorskiej w diagnostyce chorych z podejrzeniem alergii kontaktowej

Aleksandra, Gregorius1, Radosław Śpiewak1,2

1. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2. Ambulatorium dermatolog.eu, Kraków

Źródło: Gregorius A, Śpiewak R. Porównanie wyników testów płatkowych z zastosowaniem Europejskiej Serii Podstawowej, Polskiej Serii Podstawowej oraz rozszerzonej serii autorskiej w diagnostyce chorych z podejrzeniem alergii kontaktowej. Alergoprofil 2011; 7 (3): 25-31.

 

Wyprysk to jeden z najczęstszych obrazów chorobowych spotykanych w praktyce alergologicznej. W każdym przypadku przewlekłego wyprysku należy wykonać testy płatkowe, które z jednej strony mogą potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie alergicznego wyprysku kontaktowego, a z drugiej mogą ujawnić wtórną alergię kontaktową, która rozwinąwszy się na podłożu innej choroby zapalnej skóry, może wikłać jej przebieg. Cel: Analiza wpływu wielkości i składu serii testowej na efektywność diagnostyczną testów płatkowych. Pacjenci i metody: Retrospektywna analiza wyników 64 pacjentów zakwalifikowanych do testów płatkowych z zastosowaniem rozszerzonej autorskiej serii obejmującej 40 substancji testowych (tzw. "Seria Krakowska", KRK). Porównaliśmy wyniki wykonanych u tych pacjentów testów płatkowych z serią KRK oraz Europejską Serią Podstawową (EBS, 28 substancji) i Polską Serią Podstawową (POL, 30 substancji). Za miarę skuteczności diagnostycznej porównywanych serii przyjęliśmy liczbę osób z wykrytą alergią kontaktową (przynajmniej jeden odczyn dodatni) oraz średnią liczbę dodatnich odczynów w grupie. Wyniki: Wykonanie testów płatkowych z EBS umożliwiło stwierdzenie alergii kontaktowej u 55 pacjentów, z POL u 56, a z KRK u 58 pacjentów. Średnia liczba dodatnich odczynów w badanej grupie wyniosła 1,94 dla EBS, 2,16 dla POL i 3,28 dla KRK (p<0,001). Wniosek: Stosowanie rozbudowanych serii testowych zwiększa efektywność diagnostyczną testów płatkowych, co wyraża się zarówno większym odsetkiem osób ze stwierdzoną alergią kontaktową, jak i większą liczbą uczuleń wykrywanych u poszczególnych pacjentów.

Słowa kluczowe: alergia kontaktowa, alergiczny wyprysk kontaktowy, diagnostyka, testy płatkowe, skuteczność diagnostyczna

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog - alergolog w Krakowie

Czasopismo naukowe alergologia.biz.pl

Portal Lekarzy Alergologów alergologia.org

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 16 November 2011, last updated: 17 November 2011.