Alergia kontaktowa na nikiel: Stymulacja fenotypu Th2/Tc2 poprawia wykrywalność swoistej reakcji komórkowej w hodowlach leukocytów

R. Śpiewak1,2, H. Moed1, B. M. E. von Blomberg1, D. P. Bruynzeel1, R. J. Scheper1, S. Gibbs1, T. Rustemeyer1

1VU University Medical Centre, Amsterdam, Holandia

2Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Źródło: Śpiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Alergia kontaktowa na nikiel: Stymulacja fenotypu Th2/Tc2 poprawia wykrywalność swoistej reakcji komórkowej w hodowlach leukocytów. Alergia Astma Immunologia 2005; 10 (Supl 1: VII Konferencja Środkowo-Europejska "Alergia Astma Immunologia Kliniczna"): 164.

 

Wstęp: Rozpoznanie wyprysku kontaktowego opiera się obecnie na danych klinicznych i wynikach testów skórnych. Jak dotąd nie ma testów laboratoryjnych nadających się do rutynowej diagnostyki tej choroby.

Celem badań było zbadanie wpływu zmodyfikowanych warunków hodowli leukocytów krwi na przydatność testów in vitro w wykrywaniu antygenowo swoistej odpowiedzi komórkowej w alergicznym wyprysku kontaktowym na nikiel (Ni-ACD).

Metodyka: Leukocyty krwi obwodowej 14 chorych na Ni-ACD oraz 14 osób nieuczulonych hodowano w obecności "koktajli" cytokin stymulujących rozwój komórek pamięci w kierunku fenotypów Th1/Tc1 lub Th2/Tc2. Koktajle te składały się odpowiednio z IL-7 i IL-12 lub IL-7 i IL-4. Reakcję komórek na obecność niklu w hodowli mierzono metodą ELISpot (wydzielanie IL-2, IL-5, IL-13 i IFN-γ), ELISA (wydzielanie IL-5 i IFN-γ) oraz testu proliferacji limfocytów (LPT). Wyniki badań laboratoryjnych porównano z rozpoznaniem klinicznym.

Wyniki: Znamienne statystycznie różnice pomiędzy chorymi na Ni-ACD a osobami nieuczulonymi stwierdzono w zakresie wydzielania IL-5 i IL-13 - cytokin typowych dla fenotypu Th2/Tc2. Różnica ta stawała się jeszcze wyraźniejsza w przypadku hodowania komórek w obecności koktajlu cytokin promującego fenotyp Th2/Tc2. Nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy chorymi a zdrowymi w zakresie wydzielania IFN-γ w reakcji na nikiel. Najwyższą korelację z rozpoznaniem klinicznym stwierdzono dla LPT w hodowli promującej Th2/Tc2 (r=0,739; P<0,001), a następnie dla mierzonego za pomocą ELISpotu wydzielania IL-13 w hodowli promującej Th2/Tc2 (r=0,654; P<0,001). Spośród metod nieradioaktywnych, najlepiej z wynikami LPT korelowały wyniki ELISpotu w kierunku IL-2 (r=0,809; P<0,001).

Wnioski: Wykrywalność swoistej odpowiedzi komórkowej na nikiel znamiennie poprawia dodanie do hodowli koktajlu cytokin promującego fenotyp Th2/Tc2 oraz analiza wydzielania IL-5 i IL-13 - cytokin charakterystycznych dla tego fenotypu. Badanie ELISPot w kierunku wydzielania IL-2 wydaje się najlepszą nieradioaktywną alternatywą wobec testu proliferacji limfocytów.

Linki:

Celimun - Badania na zlecenie

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Strona utworzona 15 czerwca 2005, ostatnia aktualizacja 25 listopada 2021.