Właściwości immunomodulacyjne mikroglobulek ze ścian bakterii Pantoea agglomerans: Różnice w stymulacji wydzielania IFN-γ i TNF-α

Radosław Śpiewak1, Jacek Dutkiewicz2

1Laboratorium Naukowe Celimun, Kraków,
2Instytut Medycyny Wsi, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych, Lublin.

Źródło: Śpiewak R, Dutkiewicz J. Właściwości immunomodulacyjne mikroglobulek ze ścian bakterii Pantoea agglomerans: Różnice w stymulacji wydzielania IFN-γ i TNF-α. Alergia Astma Immunologia 2005; 11 (Supl. 1 "IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła 10-13 maja 2006"): 250.

 

Wstęp: Mikroglobulki (MG), kuliste struktury o średnicy 30-50 nm, powstają z rozpadu zewnętrznej ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Wdychanie MG może prowadzić do zapalnych odczynów dróg oddechowych u pracowników narażonych na pyły organiczne. Istnieją także przesłanki, że wdychanie MG może stymulować odporność przeciwnowotworową. Celem badań było wyjaśnienie działania immunomodulacyjnego mikroglobulek.

Metody: Mikroglobulki (MG) uzyskano przez rozbicie ściany bakterii Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola). Leukocyty krwi obwodowej (PBMC) pięciu zdrowych ochotników hodowano z szeregiem rozcieńczeń MG (0,48-1500 µg/ml). Analizowano: wydzielanie IFN-γ oraz TNF-α (testy ELISA i ELISpot), proliferację (LPT), ekspresję markerów CD8, CD14, CD16, CD25, CD69, CD80, CD83, HLA-DR oraz markerów apoptozy (FACS).

Wyniki: Po 24 godzinach widoczny był wzrost produkcji IFN-γ już od najniższego stężenia MG (p=0,042). Wzrost produkcji TNF-α był widoczny po 3 dniach i dopiero przy stężeniu 300 µg/ml (p=0,050). Po 5 dniach stwierdziliśmy proporcjonalny do dawki wzrost proliferacji komórek (p=0,001). W zakresie markerów powierzchniowych stwierdziliśmy po 24 h zmniejszenie liczby komórek CD14(+)CD83(+) proporcjonalne do stężenie MG (prawdopodobnie na skutek dojrzewania MoDC).

Wnioski: Wydzielanie IFN-γ jest stymulowane już przez najniższe badane stężenia mikroglobulek, natomiast wzmożona produkcja TNF-α pojawia się dopiero przy stężeniach 600 razy wyższych. To mogłoby wyjaśniać wspomniane we wstępie efekty biologiczne w taki sposób, że małe dawki MG stymulują IFN-γ powodując zapalenie, natomiast duże dawki MG stymulują IFN-γ oraz TNF-α powodując zapalenie i efekt przeciwnowotworowy.

Poster (PDF)

Linki:

Sensimun - badania biomedyczne na zlecenie

Sensimun - biomedical research outsourcing in allergy and immunology

Specjalista dermatolog i wenerolog, alergolog Kraków

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 3 czerwca 2006, ostatnia aktualizacja 25 listopada 2021.