Zastosowanie techniki ELISpot w alergologii doświadczalnej i klinicznej

Radosław Śpiewak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Kraków

Źródło: Śpiewak R. Zastosowanie techniki ELISpot w alergologii doświadczalnej i klinicznej. Alergia Astma Immunologia 2005; 11 (Supl. 1 "IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła 10-13 maja 2006"): 299.

 

ELISpot (Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay, synonimy: Immunospot, ELISA Spot) staje się coraz bardziej uznanym narzędziem w nowoczesnej medycynie i biotechnologii. Technika ma już ugruntowaną pozycję w takich dziedzinach jak biotechnologia (produkcja i selekcja przeciwciał), immunologia (produkcja i testowanie szczepionek), czy onkologia (rozwój immunoterapii i testy leków przeciwnowotworowych). Coraz częściej ELISpot stosowany jest również w alergologii doświadczalnej.

ELISpot, podobnie jak ELISA, opiera się na stosowaniu par przeciwciał wiążących oraz detekcyjnych. Są jednak istotne różnice, np. detekcja odbywa się w trakcie hodowli komórkowej. Dzięki temu ELISpot przezwycięża szereg problemów metodycznych techniki ELISA oraz zapewnia wysoką czułość. Wśród 1 000 000 komórek można wykryć pojedynczą komórkę wydzielającą dane białko (cytokina, białko efektorowe, receptor, marker powierzchniowy lub przeciwciało). ELISpot nie jest wrażliwy na zachodzącą w hodowli konsumpcję badanej cytokiny (ważne np. przy oznaczaniu IL-2). Dual ELISpot jest rozwinięciem techniki, umożliwiającym śledzenie wydzielania różnych białek przez tę samą komórkę. Dzięki połączeniu metod ELISpot i ELISA można ponadto szacować produkcję cytokin przez pojedynczą pobudzoną komórkę.

Ponieważ ELISpot jest jeszcze słabo rozpowszechniony w naszym kraju, celem referatu jest przybliżenie słuchaczom tej obiecującej metody z jej możliwościami i ograniczeniami, a także przegląd potencjalnych zastosowań ELISpotu w badaniach podstawowych oraz klinicznych z zakresu alergologii i immunologii.

Poster (PDF)

Linki:

Sensimun - Badania ELISPOT na zlecenie

Specjalista dermatolog i wenerolog, alergolog Kraków

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 3 czerwca 2006, ostatnia aktualizacja 25 listopada 2021.