Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków

Katarzyna Curzytek, Justyna Piętowska, Radosław Śpiewak

Instytut Dermatologii, Kraków

Źródło: Curzytek K, Piętowska J, Śpiewak R. Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 79.

 

Wprowadzenie: Dane na temat bielactwa prowokowanego przez leki są w literaturze medycznej skąpe i rozproszone.

Cele: Zebranie i uporządkowanie opublikowanych informacji na ten temat.

Materiał i metody: Wyszukiwanie artykułów (PubMed) i meta-analiza artykułów na temat bielactwa indukowanego przez leki. Z zakwalifikowanych artykułów wybraliśmy dane na temat rodzaju leku, który powodował bielactwo, a także sugerowanego mechanizmu powstania bielactwa w danym przypadku. Uzyskane informacje poddaliśmy dalszej analizie zbiorczej.

Wyniki: Łącznie zidentyfikowaliśmy 21 opublikowanych przypadków bielactwa polekowego. Wystąpiło ono po podaniu następujących leków: 1. leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, kwas walproinowy, klonazepam, fenytoina) 2. leki przeciwmalaryczne (chlorochina) 3. leki biologiczne (interleukina 2, interleukina 4, interferon alfa, interferon gamma, infliximab, imikwimod), 4.leki stosowane w chorobie Parkinsona (tolpakon, lewodopa) 5. leki stosowane w łysieniu plackowatym (difencypron, dibutyloester kwasu kwadratowego) 6. inne leki (flufenazyna, klofazymina, dopamina, gancyklowir, beta-blokery, insulina lispro). Mechanizmy powstawania bielactwa polekowego sugerowane przez autorów omawianych doniesień można podzielić na 3 grupy: 1. aktywacja przez lek limfocytów cytotoksycznych skierowanych przeciw antygenom melanocytów (MART-1/MelanA, gp100, TRP-1, TRP-2), 2. uszkodzenie przez lek nerwów współczulnych powiązanych za pośrednictwem synapsy chemicznej z melanocytami, prowadzące do ich zaburzeń funkcjonalnych oraz 3. bezpośrednie, toksyczne działanie leku na melanocyty (apoptoza). Należy przy tym podkreślić, że przytoczone przypuszczenia na temat mechanizmu bielactwa polekowego miały w znacznej mierze charakter spekulatywny, brakuje natomiast systematycznych badań nad tym problemem.

Wnioski: Bielactwo polekowe może być prowokowane przez leki należące do bardzo różnych grup chemicznych i farmakologicznych. Przypuszczalne mechanizmy bielactwa polekowego obejmują zjawiska autoimmunologiczne, neurotoksyczne, a także bezpośredni efekt toksyczny na melanocyty.

Linki:

Specjalista dermatolog, Kraków

Instytut Dermatologii, Kraków

medukacja.biz - szkolenia dla lekarzy

ELISpot.pl - szkolenia i wdrożenia

Mabtech - odczynniki: ELISpot, ELISA

Sanquin - odczynniki: ELISpot, ELISA, cytometria

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 17 października 2008, ostatnia aktualizacja 18 października 2008.