Alergia kontaktowa w łuszczycy

Justyna Piętowska, Katarzyna Curzytek, Radosław Śpiewak

Instytut Dermatologii, Kraków

Źródło: Piętowska J, Curzytek K, Śpiewak R. Alergia kontaktowa w łuszczycy. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 80.

 

Wprowadzenie: Opinie na temat współwystępowania alergii kontaktowej i łuszczycy są sprzeczne.

Cele: Ustalenie częstości występowania alergii kontaktowej u osób chorych na łuszczycę.

Materiał i metody: Meta-analiza publikacji kliniczno-epidemiologicznych dotyczących częstości występowania alergii kontaktowej u chorych na łuszczycę. Wyliczone częstości zbiorcze z przedziałami ufności (95%CI) odniesiono do szacunkowych danych na temat częstości alergii kontaktowej w populacji generalnej (Schäfer i wsp. 2001).

Wyniki: Częstość występowania alergii kontaktowej u chorych na łuszczycę wyliczona na podstawie wszystkich analizowanych prac wyniosła 21,6% (95%CI 18,8-24,5%). Haptenem najczęściej uczulającym chorych na łuszczycę okazał się nikiel (8,8%; 95%CI 6,6-10,8%; częstość w populacji generalnej wg estymacji Schäfera: 9,9%). Pozostałe pospolite hapteny często uczulające chorych na łuszczycę to diaminodifenylometan (3,3%; 95%CI 1,3-5,3%; brak estymacji dla populacji generalnej); substancje zapachowe (3,3%; 95%CI 1,5-3,9%; est. Schäfera 11,4%), tiomersal (2,6%; 95%CI 1,0-4,0%; est. 3,2%), neomycyna (2,4%; 95%CI 1,2-3,7%; est. 1,3%), para-fenylenodwuamina (2,5%; 95%CI 1,1-3,4%; est. 3,2%), oraz chrom (2,6%; 95%CI 0,9-3,2%; est. 0,8%). U osób chorych na łuszczycę częsta jest ponadto alergia kontaktowa na składniki leków przeciwłuszczycowych: w analizowanym materiale 4,7% chorych było uczulonych na ditranol (cygnolinę), 5,2% na smołę węglową, a 11,8% na dziegcie drzewne.

Wnioski: Częstość występowania alergii kontaktowej u chorych na łuszczycę jest porównywalna z populacją generalną. Wyjątek stanowi rzadsze uczulenie na substancje zapachowe, co może wynikać z mniej intensywnego stosowania perfum przez chorych. Natomiast stosunkowo częste uczulenia na miejscowe leki przeciwłuszczycowe stanowią istotny problem w leczeniu tej choroby.

Więcej artykułów:

  1. Spiewak R. Köbnerizing occupational contact allergy to thiuram in a farmer with psoriasis . Contact Dermatitis 2004, 51 (4): 214-215.
  2. Śpiewak R. Alergia kontaktowa - diagnostyka i postępowanie. Alergia Astma Immunologia 2007, 12 (3): 109-126.
  3. Spiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.
  4. Spiewak R, Pietowska J, Curzytek K. Nickel: a unique allergen - from molecular structure to European legislation. Expert Rev Clin Immunol 2007, 3 (6): 851-859

Linki:

Specjalista dermatolog, Kraków

Testy płatkowe - materiały i wyposażenie

medukacja.biz - Testy płatkowe- szkolenia dla lekarzy

International Photopatch Test Course, Krakow 2009

ELISpot.pl - szkolenia i wdrożenia

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 17 października 2008, ostatnia aktualizacja 18 października 2008.