Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy

Radosław Śpiewak, Nimfa Maria Stojek, Katarzyna Curzytek

Celimun, Kraków i Instytut Medycyny Wsi, Lublin

Źródło: Śpiewak R, Stojek NM, Curzytek K. Przeciwciała przeciwjądrowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 77.

 

Wprowadzenie: Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) to przeciwciała skierowane przeciw strukturom jądra komórkowego własnych komórek organizmu. Znaczenie przyczynowe i diagnostyczne ANA w autoimmunologicznych chorobach tkanki łącznej jest tematem żywiołowej dyskusji.

Cele: Ocena częstości występowania ANA w próbkach polskiej populacji generalnej.

Materiał i metody: Zbadaliśmy 2 grupy: "DK" - 50 dawców krwi (mężczyźni w wieku 21-55 lat) z punktu krwiodawstwa w Lublinie oraz, "PT" - 50 nieselekcjonowany pacjentów z wiejskiego ośrodka zdrowia (42 kobiet i 8 mężczyzn w wieku 21-65 lat, u nikogo nie podejrzewano choroby autoimmunologicznej/reumatycznej). Próbki surowicy tych osób przebadaliśmy na obecność ANA. Wykonaliśmy test ELISA z zestawem odczynników Varelisa ReCombi ANA Profile (Pharmacia&Upjohn). ReCombi ANA Profile zawiera następujące antygeny: dsDNA, RNP, Sm, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70, CENP, Jo-1.

Wyniki: Obecność jednego lub więcej przeciwciał przeciwjądrowych stwierdziliśmy u 6 spośród 50 dawców, i u 11 spośród 50 pacjentów; przeciwciała swoiste wobec dsDNA wykryliśmy u 1 dawcy i 5 pacjentów, RNP - u 1 dawcy i 1 pacjenta, SS-A/Ro - u 4 dawców i 4 pacjentów, SS-B/La - u żadnego dawcy i u 2 pacjentów, Scl-70 - u 1 dawcy i 2 pacjentów, Jo-1 - u żadnego dawcy i u 2 pacjentów. U nikogo nie stwierdziliśmy obecności przeciwciał przeciw Sm oraz CENP. Nie zaobserwowaliśmy istotnych różnic w częstości występowania pomiędzy obiema grupami.

Wnioski: Przeciwciała przeciwjądrowe były obecne u 17% osób nie mających objawów choroby z autoagresji. Zachęca to do ostrożności przy interpretacji dodatnich wyników badań na obecność ANA u pacjentów.

Więcej artykułów:

  1. Spiewak R, Stojek NM. Antinuclear antibodies among eastern-Polish rural inhabitants. Ann Agric Environ Med 2003, 10 (2): 207-209.
  2. Spiewak R, Stojek NM, Chmielewska-Badora J. Antinuclear antibodies are not increased in the early phase of Borrelia infection. Ann Agric Environ Med 2004, 11 (1): 145-148.

Linki:

medukacja.biz - praktyczne szkolenia technik ELISA i ELISPOT

ELISpot.pl - szkolenia i wdrożenia

Mabtech - odczynniki: ELISpot, ELISA

Sanquin - odczynniki: ELISpot, ELISA, cytometria

Specjalista dermatolog, Kraków

Testy płatkowe - materiały i wyposażenie

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 17 października 2008, ostatnia aktualizacja 25 listopada 2021.