Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi

Radosław Śpiewak, Małgorzata Hudzik, Justyna Piętowska, Katarzyna Curzytek

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; Instytut Dermatologii, Kraków; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Źródło: Śpiewak R, Hudzik M, Piętowska J, Curzytek K. Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 78.

 

Wprowadzenie: Nauczyciel powinien być dla uczniów wzorcem pożądanych społecznie zachowań i postaw. Dlatego właściwe nastawienie nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi ma ogromne znaczenie w zapobieganiu ich wykluczenia z grupy rówieśniczej i społeczeństwa.

Cele: Zbadanie reakcji nauczycieli na osoby z widocznymi zmianami skórnymi.

Materiał i metody: 50 nauczycieli uczestniczących w szkoleniu na temat edukacji zdrowotnej poprosiliśmy o opisanie własnych reakcji emocjonalnych bezpośrednio po zobaczeniu zmian skórnych. Wyświetliliśmy im kolejno 2 slajdy: pierwszy przedstawiał przewlekły, zlichenizowany wyprysk ręki, drugi - średniej wielkości znamię naczyniowe (naevus flammeus) w okolicy podżuchwowej.

Wyniki: Najczęściej w pierwszym odruchu wyrażano współczucie (84% przy pierwszym i 66% przy drugim slajdzie), jednak często pojawiały się również emocje o zabarwieniu negatywnym: litość (odpowiednio 28% i 32%), strach (20%, 26%), obrzydzenie (18%, 20%) oraz niesmak (15%, 18%). Chęć niesienia pomocy odczuwało odpowiednio 42% i 40% nauczycieli, chęć ucieczki - 6% i 2%. Obecność w bliskim otoczeniu osoby z pokazanymi zmianami skórnymi byłaby do przyjęcia dla 78% i 72%, a niemożliwa do zaakceptowania dla 14% i 26% nauczycieli. 68% badanych odpowiedziało, że nie wiedzieliby, jak postępować z uczniami chorymi na chorobę skóry.

Wnioski: Większość nauczycieli nie jest przygotowani do kontaktów z uczniami chorymi na chorobę skóry. Ich negatywne postawy mogą być naśladowane przez zdrowych uczniów, prowadząc do wykluczenia ich chorych kolegów ze społeczności, zmniejszając ich szansę na rozwój prawidłowych relacji z otoczeniem. Obecną sytuację można przezwyciężyć za pomocą szerokiej akcji edukacyjnej wśród nauczycieli.

Linki:

Specjalista dermatolog, Kraków

Testy płatkowe - materiały i wyposażenie

medukacja.biz - medyczna edukacja

International Photopatch Test Course, Krakow 2009

ELISpot.pl - szkolenia i wdrożenia

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 17 października 2008, ostatnia aktualizacja 18 października 2008.