Wyniki polskich badań wieloośrodkowych nad częstością i przyczynami alergii kontaktowej wśród chorych na wyprysk

R. Śpiewak, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jędrzejewska-Jurga K, Paśnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M, Olszański R, Sznelewski P.

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ, Kraków; Instytut Dermatologii, Kraków, Klinika Dermatologii GUM, Gdańsk; Dolnośląski Ośrodek Medycyny Pracy, Wrocław; Praktyki Dermatologiczne Kamienna Góra i Gdynia; Praktyki Alergologiczne Żary, Kolbuszowa i Lublin; Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Źródło: Śpiewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jędrzejewska-Jurga K, Paśnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M, Olszański R, Sznelewski P. Wyniki polskich badań wieloośrodkowych nad częstością i przyczynami alergii kontaktowej wśród chorych na wyprysk. XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Ossa 12-15 września 2012 r. Streszczenia: 27-28.

Wprowadzenie: W 2010 roku rozpoczęły się badania KRAK - wieloośrodkowe badania nad przyczynami alergicznego wyprysku kontaktowego integrujące alergologów i dermatologów.

Cel: Analiza częstości alergii kontaktowej i alergicznego wyprysku kontaktowego wśród chorych na przewlekły wyprysk.

Metodologia: W badaniach wzięło udział 11 ośrodków, w których za pomocą nowej Polskiej Serii Podstawowej przebadano łącznie 624 pacjentów (475 kobiet i 149 mężczyzn) w wieku od 0 do 85 (mediana 36) lat, zakwalifikowanych do testów płatkowych. Testy wykonano z użyciem pełnej Polskiej Serii Podstawowej (POL-1000) w komorach IQ Ultra lub IQ Ultimate (Chemotechnique Diagnostics). Odczytu dokonywano po 2 i 3-7 dniach zgodnie z zaleceniami ICDRG.

Wyniki: Alergię kontaktową potwierdzono u 370 badanych (59,3%). U 255 pacjentów (40,9%), przynajmniej jedna reakcja została uznana za istotną klinicznie (przyczyna bieżącego wyprysku). Zarówno wskaźniki częstość alergii kontaktowej, jak i wskaźniki istotności klinicznej były wyższe u dzieci (częstość 68,8%; istotność 46,9%) i młodzieży (odpowiednio 61,9%; 46,0%), niż u osób dorosłych (57,7%; 39,4%). Dodane do POL-1000 w 2010 roku pallad i propolis zajmowały odpowiednio czwartą i ósmą pozycję w rankingu najczęstszych uczulaczy. Dziesięciu pacjentów (1,6%) miało dodatni odczyn na pallad przy ujemnej reakcji na nikiel, co potwierdza, że odczyny na pallad nie są tylko reakcją krzyżową u osób uczulonych na nikiel.

Wnioski: Chorzy na wyprysk najczęściej są uczuleni na metale oraz składniki kosmetyków. Pallad i propolis stanowią cenne uzupełnienie Polskiej Serii Podstawowej. Ze względu na wysoki potencjał uczulający należy ostrzegać pacjentów przed remediami zawierającymi propolis. Alergie kontaktowe u dzieci są częste i mają wyższą istotność kliniczną niż u starszych.

Powiązane artykuły:

 1. Spiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.
 2. Spiewak R. Atopy and contact hypersensitivity: a reassessment of the relationship using objective measures. Ann Allergy Asthma Immunol 2005, 95 (1): 61-65.
 3. Spiewak R, Pietowska J, Curzytek K. Nickel: a unique allergen - from molecular structure to European legislation. Expert Rev Clin Immunol 2007, 3 (6): 851-859.
 4. Spiewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Paśnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M, Sznelewski P, Olszanski R. KRAK: first multi-centre study of the new Polish baseline series.. Contact Dermatitis 2012; 66 (Suppl 2): 55.
 5. Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Pasnicki M, Raduszewska Z, Balicka V, Olszanski R, Gregorius A, Sznelewski P. Contact allergies in patients with hand eczema: KRAK study results.. Contact Dermatitis 2012; 66 (Suppl 2): 74.
 6. Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Pasnicki M, Krakowski A, Cisowska A. Contact allergy and allergic contact dermatitis in children and adolescents with chronic eczema. Allergy 2012; 67 (Suppl 96): 472.
 7. Spiewak R. KRAK2: the phase 2 multicentre collaborative study putting together allergists and dermatologists to work for an improved Polish baseline series for patch testing. Allergy 2013; 68 (Suppl 97): 658.
 8. Spiewak R, Samochocki Z, Pasnicki M, Czarnobilska E, Grubska-Suchanek E, Bukiel M, Jedrzejewska-Jurga K, Czarnecka-Operacz M, Cisowska A, Niklasson B. Detection of contact allergy to palladium: sodium tetrachloropalladate is better than palladium chloride. Allergy 2014; 69 (Suppl 99): 44-45.
 9. Spiewak R, Samochocki Z, Pasnicki M, Czarnobilska E, Grubska-Suchanek E, Bukiel M, Jedrzejewska-Jurga K, Czarnecka-Operacz M, Cisowska A, Niklasson B. Methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone and formaldehyde: petrolatum-based patch tests detect more sensitizations. Contact Dermatitis 2014; 70 (Suppl 1): 60-61.
 10. Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Czarnobilska E, Pasnicki M, Czarnecka-Operacz M, Bukiel M, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Krakowski A, Niklasson B. Patch test results in children and adolescents with eczema: Results from a multi-centre network of dermatologists and allergists (Phase 2 of the KRAK Study). Allergy 2015; 70 (Suppl 101): 101.
 11. Spiewak R, Samochocki Z, Grubska-Suchanek E, Czarnobilska E, Pasnicki M, Czarnecka-Operacz M, Bukiel M, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Krakowski A, Niklasson B. Gallates, as well as hydroperoxides of limonene and linalool, are more frequent and relevant sensitizers than any cosmetic ingredient included in the European Baseline Series. Contact Dermatitis 2016; 75 (S1): 87.

Reprint (PDF)

Linki:

Diagnostyka alergii na pokarmy i kosmetyki

Kurs Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie - zapisz się na najbliższy termin

Prof. Radosław Śpiewak, dermatolog i alergolog, Kraków - umów się na konsultację

Praktyczny Kurs Testy płatkowe: techniki wykonania i zasady interpretacji - zapisz się na najbliższy termin

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Document created 29 May 2017, last updated 30 May 2017.