Wspólne składniki kosmetyków i pokarmów - analiza deklarowanych składów produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem substancji potencjalnie uczulających*

Jadwiga Kalicińska, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Źródło: Kalicińska J, Śpiewak R. Wspólne składniki kosmetyków i pokarmów - analiza deklarowanych składów produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem substancji potencjalnie uczulających. Przegl Dermatol 2014; 101 (5): 349.

*Praca wyróżniona podczas Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Warszawa, 13 listopada 2014

Reakcje alergiczne na produkty kosmetyczne i spożywcze są często spotykane w populacji globalnej. Brak jest natomiast opublikowanych danych na temat analizy wspólnych składników kosmetyków i pokarmów pod kątem substancji potencjalnie uczulających.

Cel: Analiza składu produktów spożywczych oraz kosmetycznych pod kątem występowania w nich wspólnych substancji potencjalnie uczulających.

Materiał i metody: Analizie poddano 150 produktów spożywczych oraz 150 produktów kosmetycznych ogólnodostępnych w hipermarketach oraz drogeriach na terenie Krakowa. W obrębie obu tych grup wyodrębniono 15 kategorii produktów spożywczych oraz 15 kategorii produktów kosmetycznych. Produkty spełniające kryteria włączenia do danej kategorii poddano dokładnej analizie składu zamieszczonego na ich opakowaniu. Substancje wchodzące w skład produktów kosmetycznych analizowano wg nomenklatury INCI, a pełnione przez nie funkcje zdefiniowano na podstawie bazy danych Cosing. Natomiast funkcje poszczególnych składników produktów spożywczych określono na podstawie danych zawartych w Tabelach dodatków i składników chemicznych wg Stathama. Zidentyfikowane składniki przeanalizowano pod kątem znanego z literatury potencjału uczulającego na podstawie kwerendy w bazach bibliograficznych PubMed, Scopus oraz Embase.

Wyniki: W deklarowanym składzie 150 produktów spożywczych zidentyfikowano w sumie 242 substancje, natomiast w 150 produktach kosmetycznych - 835. Spośród zidentyfikowanych substancji wyodrębniono 16 najczęściej powtarzających się, wśród których w odniesieniu do 11 opisano w literaturze reakcje alergiczne.

Wnioski: Wśród przeanalizowanych produktów spożywczych i kosmetycznych średnio co trzeci zawiera przynajmniej jedną ze zidentyfikowanych substancji. Najczęściej występującymi składnikami z tej grupy są benzoesan sodu, sól wapniowo-sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA), oraz witamina E.

Powiązane artykuły:

  1. Śpiewak R. Wyprysk i alergia pokarmowa - czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy? Przegl Lek 2013; 70 (12): 1051-1055.
  2. Zabiegała A, Wojtanowska J, Śpiewak R. Występowanie składników roślinnych o znanym potencjale uczulającym w kosmetykach przeciwstarzeniowych. Pol J Cosmetol 2012, 15 (4): 259-264.
  3. Kordus K, Śpiewak R. Emolienty z apteki - pomoc czy zagrożenie dla chorych na wyprysk? Alergia Astma Immunologia 2012; 17 (3): 147-153.

Linki:

Diagnostyka alergii na pokarmy i kosmetyki

Kurs Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie - zapisz się na najbliższy termin

Prof. Radosław Śpiewak, dermatolog i alergolog, Kraków - umów się na konsultację

Praktyczny Kurs Testy płatkowe: techniki wykonania i zasady interpretacji - zapisz się na najbliższy termin

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Document created 14 November 2014, last updated 15 November 2014.