Radoslaw Spiewak

Radoslaw Spiewak

Doctoral thesis

doctorate

¦piewak R.
Wybrane aspekty metodyczne i zastosowania kliniczne rynomanometrii w alergicznym nieżycie nosa. Lublin 1995 (75 stron + aneks z tabelami 57 stron).
Praca obroniona z wyróżnieniem dnia 21 marca 1995. Nagrodzona Dyplomem Honorowym im. Prof. Mieczysława Obtułowicza (Polskie Towarzystwo Alergologiczne) dnia 21 listopada 1997.

Polish
Streszczenie
Cało¶ć (PDF)

Spiewak R.
Selected methodological aspect and clinical applications of rhinomanometry in allergic rhinitis. Lublin 1995 (75 pages + annex with numerical data 57 pages, in Polish).
Defended with honours on 21 March 1995. Awarded with Prof. Obtulowicz Honorary Diploma (Polish Allergology Society, 21 November 1997).

English
Abstract

© Radoslaw Spiewak (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 5 May 2004, last updated: 18 February 2014.