Author

Radoslaw Spiewak

Health Education

Polski

¦piewak R.
Fotodermatozy, czyli choroby skóry prowokowane przez ¶wiatło. Kosmetyka Profesjonalna 2009; nr 3 (jesień): 42-46.
[Photodermatoses, or skin diseases provoked by light]

Reprint (PDF)

© Radoslaw Spiewak. (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 17 July 2009, last updated: 17 April 2016.