Radoslaw Spiewak

Radoslaw Spiewak

Habilitation thesis

habilitation

¦piewak R.
Dermatozy Zawodowe w Rolnictwie: Epidemiologia, Etiopatogeneza, Czynniki Ryzyka. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002. (238 stron).
Praca obroniona 17 kwietnia 2003. Nagroda Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Polish
Streszczenie
Cało¶ć (PDF)

Spiewak R.
Occupational Dermatoses in Agriculture: Epidemiology, Etiopathogenesis, Risk Factors. Czelej Publishers, Lublin 2002. (238 pages, in Polish)
Awarded by the President of the Farmers' Social Insurance Fund.

English
Abstract

© Radoslaw Spiewak (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 1 May 2004, last updated: 18 February 2014.