Author

Radoslaw Spiewak

Scientific monographs

Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

Śpiewak R, Plichta D. Racjonalna farmakoterapia pokrzywki. Instytut Dermatologii sp. z o. o., Kraków 2014.

Streszczenie
Zamów książkę

Spiewak R, Plichta D. Rational pharmacotherapy of urticaria. Instytut Dermatologii sp. z o. o., Krakow 2014. (In Polish)

Summary 

Fotodermatozy: Choroby skóry prowokowane przez światło

Śpiewak R, Szewczyk K. Fotodermatozy: Choroby skóry prowokowane przez światło. W: Olszański R (Red). Ochrona Zdrowia Wojsk w Tropiku.
Wydanie 1: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia 2008, 120-133.
Wydanie 2: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2008, 105-115.

Pełny tekst (HTML)

Spiewak R, Szewczyk K. Photodermatoses: Skin diseases induced by the light. In: Olszanski R (Ed). Health Protection of Military Troops in the Tropics. (In Polish)
1st Edition: Publishing House of the Polish Society of Hyperbaric Medicine and Technology, Gdynia 2008, 120-133.
2nd Edition: Military Medical Institute, Warszawa 2008, 105-115.

Abstract 

Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka

Dutkiewicz J, Śpiewak R, Jabłoński L, Szymańska J. Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka. Ad Punctum, Lublin 2007. (160 stron)

Streszczenie
Zamów książkę

Dutkiewicz J, Spiewak R, Jablonski L, Szymanska J. Occupational Biohazards. Classification, Exposed Workers, Measurements, Prevention. Ad Punctum, Lublin 2007. (160 pages, in Polish)

Abstract

Palinologia

Śpiewak R. Historia zastosowań aeropalinologii w medycynie. W: Dybova-Jachowicz S, Sadowska A (Red). Palinologia. Instytut Botaniki PAN, Kraków 2003, 61-62.

Pełny tekst (HTML)

Spiewak R. History of the applications of aeropalynology in medicine. In: Dybova-Jachowicz S, Sadowska A (Ed). Palynology. Institute of Botanics PAN, Krakow 2003, 61-62. (In Polish)

Abstract

Dermatozy Zawodowe w Rolnictwie

Śpiewak R.
Dermatozy Zawodowe w Rolnictwie: Epidemiologia, Etiopatogeneza, Czynniki Ryzyka.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002. (238 stron)

Streszczenie
Całość (PDF)
Kup książkę

Spiewak R.
Occupational Dermatoses in Agriculture: Epidemiology, Etiopathogenesis, Risk Factors.
Czelej Publishers, Lublin 2002. (238 pages, in Polish)

Abstract

Dermatozy Zawodowe u Rolników

Śpiewak R.
Dermatozy Zawodowe u Rolników.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002. (136 stron)

Streszczenie
Całość (PDF)
Kup książkę

Spiewak R.
Occupational Dermatoses among Farmers
Czelej Publishers, Lublin 2002. (136 pages, in Polish)

Abstract

Ryzyko Zdrowotne Stosowania Pestycydów

Śpiewak R. Przyczyny zawodowych chorób skóry u rolników inne niż środki ochrony roślin. W: Toś-Luty S (Red). Ryzyko Zdrowotne Stosowania Pestycydów - Problemy Teoretyczne i Praktyczne. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2001, 65-75.

Całość

Spiewak R. Causes of occupational dermatoses other than pesticides. In: Tos-Luty S (Ed). Health Risk of Pesticide Use - Theoretical and Practical Aspects. Institute of Agricultural Medicine, Lublin 2001, 65-75. (In Polish)

Abstract

Choroby Zawodowe i Parazawodowe w Rolnictwie

Śpiewak R. Zawodowe choroby skóry u rolników. W: Zagórski J (Red). Choroby Zawodowe i Parazawodowe w Rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2000, 142-152.

Całość

Spiewak R. Occupational skin diseases among farmers. In: Zagorski J (Ed). Occupational and Para-occupational Diseases in Agriculture. Institute of Agricultural Medicine, Lublin 2000, 142-152. (In Polish)

Abstract

Choroby Związane z Pracą u Ludności Wiejskiej

Śpiewak R. Postępowanie orzecznicze w zawodowych chorobach skóry u rolników. W: Brzeski Z (Red). Choroby Związane z Pracą u Ludności Wiejskiej. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1999, 68-72.

Całość

Spiewak R. Certifying occupational skin diseases in farmers. In: Brzeski Z (Ed). Work-related Diseases in Rural Population. Institute of Agricultural Medicine, Lublin 1999, 68-72. (In Polish)

Abstract
Full text (PDF)

Klasyfikacja Szkodliwych Czynników Biologicznych

Dutkiewicz J, Śpiewak R, Jabłoński L.
Klasyfikacja Szkodliwych Czynników Biologicznych Występujących w Środowisku Pracy. (173 strony)
Wydanie 1: Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1998.
Wydanie 2: Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1999.
Wydanie 3: Ad Punctum, Lublin 2002.

Streszczenie
Wprowadzenie
Zamów

Dutkiewicz J, Spiewak R, Jablonski L.
Classification of Biohazards at the Workplace. (In Polish, 173 pages)
1st Edition: Institute of Agricultural Medicine, Lublin 1998.
2nd Edition: Institute of Agricultural Medicine, Lublin 1999.
3rd Edition: Ad Punctum, Lublin 2002.

Summary

Zagrożenia Biologiczne w Rolnictwie

Śpiewak R. Grzyby pochodzenia zwierzęcego i glebowego jako przyczyna chorób skóry u rolników. W: Dutkiewicz J (Red). Zagrożenia Biologiczne w Rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1998, 124-132.

Całość

Spiewak R. Zoophilic and geophilic fungi as a cause of skin diseases in farmers. In: Dutkiewicz J (Ed). Biological Risks in Agriculture. Institute of Agricultural Medicine, Lublin 1998, 124-132. (In Polish)

Abstract
Full text (PDF)

Zagrożenia Biologiczne w Rolnictwie

Śpiewak R. Czynniki pochodzenia roślinnego jako przyczyna zawodowych chorób u rolników. W: Dutkiewicz J (Red). Zagrożenia Biologiczne w Rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1998, 135-143.

Całość

Spiewak R. Agents of plant origin as a cause of skin diseases in farmers. In: Dutkiewicz J (Ed). Biological Risks in Agriculture. Institute of Agricultural Medicine, Lublin 1998, 135-143. (In Polish)

Abstract

Biologia Kwitnienia, Nektarowania i Zapylania Roślin

Śpiewak R, Prażmo Z, Krysińska-Traczyk E, Dutkiewicz J. Mikroflora pyłku roślin wiatropylnych. W: Biologia Kwitnienia, Nektarowania i Zapylania Roślin. Akademia Rolnicza, Lublin 1997, 248-253.

Całość

Spiewak R, Prazmo Z, Krysinska-Traczyk E, Dutkiewicz J. Microflora of anemophilous pollen. In: The Biology of Plant Blossoming, Nectar Production and Pollination. Agricultural Academy, Lublin 1997, 248-253. (In Polish)

Abstract
Full text (PDF)

Lekarski Internet

Śpiewak R. Galen Medical Forum. Internet w promocji polskiej medycyny na świecie.
W: Szymaś J, Śpiewak R (Red). Lekarski Internet.
Wydanie 1: Ad Punctum, Lublin 1995, 51-66.
Wydanie 2: Ad Punctum, Lublin 1996, 33-47.

Spiewak R. Galen Medical Forum. The use of internet in promoting of Polish medicine to the world. (In Polish)
In: Szymas J, Spiewak R (Ed). Medical Internet.
1st Edition: Ad Punctum, Lublin 1995, 51-66.
2nd Edition: Ad Punctum, Lublin 1996, 33-47.

Lekarski Internet

Śpiewak R, Kasztelowicz P, Staniak G. Publikowanie w Internecie.
W: Szymaś J, Śpiewak R (Red). Lekarski Internet.
Wydanie 1: Ad Punctum, Lublin 1995, 71-77.
Wydanie 2: Ad Punctum, Lublin 1996, 51-54.

Spiewak R, Kasztelowicz P, Staniak G. Publishing on the Internet. (In Polish)
In: Szymas J, Spiewak R (Ed). Medical Internet.
1st Edition: Ad Punctum, Lublin 1995, 71-77.
2nd Edition: Ad Punctum, Lublin 1996, 51-54.

© Radoslaw Spiewak. For personal use only.
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website. Please contact Dr. Spiewak for more information.
Page created: 1 May 2004, last updated: 18 February 2014.