Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych

Radosław Śpiewak, Heleen Moed, B. Mary von Blomberg, Derk P. Bruynzeel, Rik Scheper, Susan Gibbs, Thomas Rustemeyer

Celimun, Kraków; Klinika Dermatologii Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie

Źródło: Śpiewak R, Moed H, von Blomberg BM, Bruynzeel D, Scheper R, Gibbs S, Rustemeyer T. Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzyści z połączenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 78.

 

Wprowadzenie: Jedną z przeszkód w opracowaniu wiarygodnej laboratoryjnej metody rozpoznawania alergicznego kontaktowego zapalenia skóry (ACD) jest niska czułość testów immunologicznych. Można to przezwyciężyć wzmacniając alergenowo-swoistą odpowiedź limfocytów oraz stosując bardziej czułe techniki detekcji. W niniejszej pracy połączyliśmy oba rozwiązania.

Cele: Opracowanie warunków hodowli wzmacniających wydzielanie cytokin przez swoiste limfocyty w odpowiedzi na nikiel oraz pomiar tego wydzielania za pomocą testu ELISPOT.

Materiał i metody: Porównaliśmy swoistą odpowiedź na nikiel (Ni) leukocytów od 14 pacjentów z alergią kontaktową na nikiel oraz 14 zdrowych dawców w obecności różnych kombinacji IL-7 (działanie antyapoptotyczne), IL-4 (promocja fenotypu Th2/Tc2) oraz IL-12 (promocja fenotypu Th1/Tc1) w hodowlach komórkowych. Za pomocą wysoce czułej techniki ELISPOT (Enzyme-Linked Immunospot Assay) mierzyliśmy wydzielanie IFN-gamma, IL-2, IL-5 oraz IL-13.

Wyniki: W hodowlach bez dodatku cytokin przeciętna liczba komórek wydzielających IL-5 w odpowiedzi na Ni wynosiła 10 na milion u chorych na ACD oraz 0 u zdrowych ochotników (p=0,007). W obecności IL-7 i IL-4, wartości te wyniosły odpowiednio 140 i 15 (p=0,001). Analogiczne wyniki otrzymaliśmy dla IL-13. Przeciętna liczba komórek wydzielających IL-2 w odpowiedzi na Ni wynosiła 67.5 u chorych na ACD i 7.5 u ochotników (p=0,001), dodawanie cytokin do hodowli nie wpływało istotnie na te wyniki. Niezależnie od warunków hodowli komórkowych, nie stwierdziliśmy istotnych różnic między limfocytami chorych i zdrowych w zakresie wydzielania IFN-gamma.

Wnioski: Badanie za pomocą wysoce czułego testu ELISPOT swoistego wydzielania IL-5 i IL-13 w reakcji na nikiel komórek Th2 i/lub Tc2 stymulowanych IL-7 oraz IL-4 stanowi istotny postęp w kierunku diagnostyki in vitro alergii kontaktowej na nikiel.

Więcej artykułów:

  1. Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Allergic contact dermatitis to nickel: Modified in vitro test protocols for better detection of allergen-specific response. Contact Dermatitis 2007, 56 (2): 63-69.
  2. Śpiewak R. Test immunoenzymatyczny ELISPOT: Perspektywy zastosowań w alergologii i immunologii. Alergol Immunol 2007, 4 (3-4): 77-81.
  3. Spiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.
  4. Śpiewak R. Alergia kontaktowa - diagnostyka i postępowanie. Alergia Astma Immunologia 2007, 12 (3): 109-126.
  5. Spiewak R. Atopy and contact hypersensitivity: a reassessment of the relationship using objective measures. Ann Allergy Asthma Immunol 2005, 95 (1): 61-65.
  6. Spiewak R. Allergic contact dermatitis in childhood - a review and meta-analysis. Allergologie 2002, 25 (7): 374-381.
  7. Spiewak R, Pietowska J, Curzytek K. Nickel: a unique allergen - from molecular structure to European legislation. Expert Rev Clin Immunol 2007, 3 (6): 851-859.

Linki:

medukacja.biz - praktyczne szkolenia technik ELISA i ELISPOT

ELISpot.pl - szkolenia i wdrożenia

Mabtech - odczynniki: ELISpot, ELISA

Sanquin - odczynniki: ELISpot, ELISA, cytometria

Specjalista dermatolog, Kraków

Testy płatkowe - materiały i wyposażenie

International Photopatch Test Course, Krakow 2009

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 17 października 2008, ostatnia aktualizacja 18 października 2008.