Mikroflora grzybicza alergennych pyłków roślin wiatropylnych

Radosław Śpiewak, Ewa Krysińska-Traczyk

Zakład Aerobiologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Praca została opublikowana w języku angielskim w materiałach konferencyjnych pt. "Pollens and Pollinosis: Current Problems" (Red. R. Śpiewak). Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 1995, str. 36-37. Z powodu niedopatrzenia technicznego niniejsza praca nie została umieszczona w polskiej wersji książki pt. "Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy" (Red. R. Śpiewak). Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 1995. (Spis treści książki).

Cel

Określenie składu mikroflory grzybiczej typowej dla alergennych pyłków roślin wiatropylnych.

Materiał

Próbki pyłku żyta (Secale cereale, zbiór 1994), bylicy (Artemisia vulgaris, zbiór 1994), brzozy (Betula alba, 1994) i olchy (Alnus glutinosa, 1995).

Metoda

Próbki pyłku zawieszono w jałowym, 0,9% wodnym roztworze NaCl w stosunku wagowym 100 mg/10 ml. Następnie utworzono szereg rozcieńczeń 10-2, 10-3, 10-4, które posiano na agar z brzeczką (Difco Malt Agar).

Wyniki przedstawia tabela.

Próbka

Drobnoustrój

Liczebność
(CFU/g)

Żyto (Secale cereale) 1994

-

0

Bylica (Artemisia vulgaris) 1994

Alternaria sp.

10500

Oidiodendron sp.

4500

Penicillium sp.

2000

Cephalosporium charticola

1000

Brzoza (Betula verrucosa) 1994

Cladosporium sp.

34000

drożdzaki

11000

Penicillium sp.

2000

Olcha (Alnus glutinosa) 1995

Penicillium sp.

2500

Dyskusja

Z alergennych pyłków roślin wiatropylnych wyhodować można różnorodne grzyby. Produkty grzybów, jak produkty bakteryjne, mogą wywoływać reakcje alergiczne oraz immunotoksyczne. Być może obecność grzybów oraz ich produktów może odpowiadać za część objawów alergicznych wywoływanych ekspozycją na pyłki. Na przykład znane jest silne działanie alergizujące spor grzybów z rodzaju Penicillium oraz Alternaria. Na podstawie przeprowadzonych badań trudno jednak określić, czy obecność spor bądź grzybni na ziarnie pyłku ma istotne znaczenie w rozwoju objawów u osób z pyłkowicą.

Wniosek

Na alergennych pyłkach roślin wiatropylnych obecna jest mieszana mikroflora grzybicza, obejmująca grzyby z rodzaju Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Oidiodendron oraz drożdzaki. Określenie ich ewentualnej roli w etiopatogenezie pyłkowicy wymaga jednak dalszych badań.

Podziękowania:
Wykonanie prezentowanych badań było możliwe dzięki pomocy firmy Biomed w Krakowie.
Autorzy dziękują Pani Wiesławie Lisowskiej za doskonałe wykonanie prac technicznych.

Ostateczne wyniki przedstawionych badań zostały opublikowane w:

  1. Spiewak R., Skorska C., Prazmo Z., Dutkiewicz J. Bacterial endotoxin associated with pollen as a potential factor aggravating pollinosis. Ann Agric Environ Med 1996, 3, 57-59.
  2. Spiewak R., Krysinska-Traczyk E., Sitkowska J., Dutkiewicz J. Microflora of allergenic pollens - a preliminary study. Ann Agric Environ Med 1996, 3, 127-130.

Tylko do użytku osobistego. © Radoslaw Spiewak.
Strona założona 9 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 13 lutego 2006.

Kontakt Powrót do spisu streszczeń Strona startowa