Author

Radoslaw Spiewak

Conference abstracts

English

Spiewak R, Samochocki Z, Grubska-Suchanek E, Czarnobilska E, Pasnicki M, Czarnecka-Operacz M, Bukiel M, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Krakowski A, Niklasson B. Gallates, as well as hydroperoxides of limonene and linalool, are more frequent and relevant sensitizers than any cosmetic ingredient included in the European Baseline Series. Contact Dermatitis 2016; 75 (S1): 87.

Abstract

English

Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Czarnobilska E, Pasnicki M, Czarnecka-Operacz M, Bukiel M, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Krakowski A, Niklasson B. Patch test results in children and adolescents with eczema: Results from a multi-centre network of dermatologists and allergists (Phase 2 of the KRAK Study). Allergy 2015; 70 (Suppl 101): 101.

Abstract

Polski

Kalicińska J, ¦piewak R. Wspólne składniki kosmetyków i pokarmów - analiza deklarowanych składów produktów spożywczych i kosmetycznych pod k±tem substancji potencjalnie uczulaj±cych. Przegl Dermatol 2014; 101 (5): 349.
[Common ingredients of both cosmetics and food - an analysis of declared contents of food and cosmetic products with regard to sensitizing substances]

Streszczenie

English

Spiewak R, Samochocki Z, Pasnicki M, Czarnobilska E, Grubska-Suchanek E, Bukiel M, Jedrzejewska-Jurga K, Czarnecka-Operacz M, Cisowska A, Niklasson B. Methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone and formaldehyde: petrolatum-based patch tests detect more sensitizations. Contact Dermatitis 2014; 70 (Suppl 1): 60-61.

Abstract

English

Spiewak R, Samochocki Z, Pasnicki M, Czarnobilska E, Grubska-Suchanek E, Bukiel M, Jedrzejewska-Jurga K, Czarnecka-Operacz M, Cisowska A, Niklasson B. Detection of contact allergy to palladium: sodium tetrachloropalladate is better than palladium chloride. Allergy 2014; 69 (Suppl 99): 44-45.

Abstract

English

Spiewak R. KRAK2: the phase 2 multicentre collaborative study putting together allergists and dermatologists to work for an improved Polish baseline series for patch testing. Allergy 2013; 68 (Suppl 97): 658.

Abstract

Polski

¦piewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jędrzejewska-Jurga K, Pa¶nicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M, Olszański R, Sznelewski P. Wyniki polskich badań wieloo¶rodkowych nad często¶ci± i przyczynami alergii kontaktowej w¶ród chorych na wyprysk. XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Ossa 12-15 wrze¶nia 2012 r. Streszczenia: 27-28.
[The results of a Polish multi-centre study on the frequency and causes of contact allergy among patients with eczema]

Streszczenie

Polski

¦piewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jędrzejewska-Jurga K, Pa¶nicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M. Wyniki wieloo¶rodkowych badań nad alergi± kontaktow± z zastosowaniem Polskiej Serii Podstawowej. Przegl Dermatol 2012; 99 (4): 343.
[The results of a multi-centre study of contact allergy with the use of the Polish Baseline Series]

Streszczenie

English

Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Pasnicki M, Krakowski A, Cisowska A. Contact allergy and allergic contact dermatitis in children and adolescents with chronic eczema. Allergy 2012; 67 (Suppl 96): 472.

Abstract

English

Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Pasnicki M, Raduszewska Z, Balicka V, Olszanski R, Gregorius A, Sznelewski P. Contact allergies in patients with hand eczema: KRAK study results. Contact Dermatitis 2012; 66 (Suppl 2): 74.

Abstract

English

Spiewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Pasnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M, Sznelewski P, Olszanski R. KRAK: first multi-centre study of the new Polish baseline series. Contact Dermatitis 2012; 66 (Suppl 2): 55.

Abstract

English

¦piewak R. Positive patch tests to palladium are not mere cross-reactivities to nickel but relevant diagnostic findings. Allergy 2011; 66 (Suppl 94): 689-690.

Abstract

Polish

¦piewak R, Moed H, von Blomberg BM, Bruynzeel D, Scheper R, Gibbs S, Rustemeyer T. Diagnostyka laboratoryjna alergicznego kontaktowego zapalenia skóry na nikiel: Korzy¶ci z poł±czenia wysoce czułego testu ELISPOT ze zmodyfikowanymi warunkami hodowli komórkowych. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 78.

Streszczenie

English

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BM, Bruynzeel D, Scheper R, Gibbs S, Rustemeyer T. Laboratory diagnosis of allergic contact dermatitis to nickel: The benefits of combining the highly sensitive ELISPOT assay with modified cell culture conditions. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 86.

Abstract

Polish

¦piewak R, Hudzik M, Piętowska J, Curzytek K. Stosunek nauczycieli do uczniów z widocznymi zmianami skórnymi. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 78.

Streszczenie

English

Spiewak R, Hudzik M, Pietowska J, Curzytek K. Attitude of school teachers towards students with visible skin disease. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 85.

Abstract

Polish

¦piewak R, Stojek NM, Curzytek K. Przeciwciała przeciwj±drowe u dawców krwi oraz chorych bez objawów kolagenozy. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 77.

Streszczenie

English

Spiewak R, Stojek NM, Curzytek K. Antinuclear autoantibodies in blood donors and patients without symptoms of collagenosis. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 84.

Abstract

Polish

¦piewak R, Dutkiewicz J. Wyprysk powietrznopochodny spowodowany przez bioaerozole: Rola mikroglobulek bakteryjnych. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 78-79.

Streszczenie

English

Spiewak R, Dutkiewicz J. Airborne dermatitis to bioaerosols: The role of bacterial microvesicles. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 83.

Abstract

English

Spiewak R. Diagnosis of allergic contact dermatitis: Patch test and beyond. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 55.

Abstract

Polish

Piętowska J, Curzytek K, ¦piewak R. Alergia kontaktowa w łuszczycy. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 80.

Streszczenie

English

Pietowska J, Curzytek K, Spiewak R. Contact allergy in psoriasis. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 80.

Abstract

English

Czarnobilska E, Jenner B, Kapusta M, Obtulowicz K, Kaszuba-Zwoinska J, Thor P, Curzytek K, Spiewak R. The role of interleukin 5 and interferon gamma in the pathomechanism of allergic contact dermatitis to nickel. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 68.

Abstract

Polish

Czarnobilska E, Jenner B, Kapusta M, Obtułowicz K, Kaszuba-Zwoińska J, Thor P, Curzytek K, Piętowska J, ¦piewak R. Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 79-80.

Streszczenie

English

Curzytek K, Pietowska J, Spiewak R. Drug-induced vitiligo: A meta-analysis of reported cases. J Physiol Pharmacol 2007; 58 (Suppl 4: First International Conference "Medical Biology and Human Life"): 66.

Abstract

Polish

Curzytek K, Piętowska J, ¦piewak R. Bielactwo prowokowane przez leki: Metaanaliza opisanych przypadków. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 79.

Streszczenie

English

Curzytek K, Pietowska J, Spiewak R. Vitiligo induced by drugs: a meta-analysis of reported cases. Allergy 2007; 62 (Suppl 83: XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology): 447.

Abstract

English

Spiewak R, Czarnobilska E, Jenner B, Curzytek K, Pietowska J, Obtulowicz K. Contact allergy to nickel: Perspectives for laboratory diagnosis. Allergy 2007; 62 (Suppl 83: XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology): 435.

Abstract

English

Pietowska J, Curzytek K, Spiewak R. Frequencies of contact hypersensitivity to common haptens and psoriasis drugs among psoriasis patients. Allergy 2007; 62 (Suppl 83: XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology): 326.

Abstract

English

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. In vitro diagnosis of nickel allergy. Contact Dermatitis 2006; 55 (Suppl 1: 8th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, 13-16 September 2006, Berlin, Germany): 25-26.

Abstract

English

Spiewak R. Risk factors for work-related dermatoses among farming students. Contact Dermatitis 2006; 55 (Suppl 1: 8th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, 13-16 September 2006, Berlin, Germany): 25.

Abstract

English

Spiewak R. Risk factors for work-related dermatoses among farming students. J Invest Dermatol 2006; 126 (Suppl 3: 36th Annual European Society for Dermatological Research Meeting Paris, France, 7-9 September 2006): s107 (Abstract 629).

Abstract
Poster (PDF)

English

Spiewak R, Horoch A. Drug intolerance among young Poles. J Invest Dermatol 2006; 126 (Suppl 3: 36th Annual European Society for Dermatological Research Meeting Paris, France, 7-9 September 2006): s68 (Abstract 394).

Abstract
Poster (PDF)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J. Proinflammatory effects of bacterial cell wall of Pantoea agglomerans: A possible explanation of airborne dermatitis to bioaerosols. J Invest Dermatol 2006; 126 (Suppl 3: 36th Annual European Society for Dermatological Research Meeting Paris, France, 7-9 September 2006): s54 (Abstract 312).

Abstract
Poster (PDF)

English

Spiewak R, Dutkiewicz J. Immunomodulatory effects of the microvesicles from bacterial cell wall of Pantoea agglomerans. In: Valenta R, Akdis C, Bohle B (Eds). EAACI 2006. XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006, 94 (Abstract 297).

Abstract
Poster (PDF)

English

Spiewak R, Toebak M, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Modulatory effect on secondary immune response by different subsets of antigen presenting cells. In: Valenta R, Akdis C, Bohle B (Eds). EAACI 2006. XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006, 288 (Abstract 1033).

Abstract

Polski

¦piewak R. Zastosowanie techniki ELISpot w alergologii do¶wiadczalnej i klinicznej. Alergia Astma Immunologia 2006; 11 (Supl. 1 "IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła 10-13 maja 2006"): 299.

Streszczenie
Poster (PDF)

Polski

¦piewak R, Dutkiewicz J. Wła¶ciwo¶ci immunomodulacyjne mikroglobulek ze ¶cian bakterii Pantoea agglomerans: Różnice w stymulacji wydzielania IFN-γ i TNF-α. Alergia Astma Immunologia 2006; 11 (Supl. 1 "IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła 10-13 maja 2006"): 250.

Streszczenie
Poster (PDF)

Polski

¦piewak R, Toebak M, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Modulacja wtórnej odpowiedzi immunologicznej przez różne typy komórek prezentuj±cych antygen. Alergia Astma Immunologia 2006; 11 (Supl. 1 "IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła 10-13 maja 2006"): 217.

Streszczenie

English

Spiewak R, Toebak M, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Roles of antigen presenting cells in the secondary immune response to soluble proteins. 4th EAACI GA2LEN Davos Meeting "Basic Immunology in Allergy and Clinical Immunology", February 16th - 19th 2006, Grainau, Germany. Final Program and Abstracts, 23 (Abstract 12).

Abstract

English

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. In vitro diagnosis of contact allergy to nickel: The value of the ELISpot assay. J Invest Dermatol 2005; 125 (3, Supplement: 35th ESDR Annual Meeting, 22-24 September 2005, Tübingen, Germany): A52.

Abstract
Poster
Handout

English

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Diagnosis in vitro of contact allergy to nickel: Th2-skewing of PBMC cultures improves the detection of allergen-specific lymphocyte response. Allergy Clin Immunol Int: J World Allergy Org 2005; 17 (Suppl 1: World Allergy Congress, June 26 - July 1, 2005, Munich, Germany): 20-21.

Abstract

Polski

¦piewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Alergia kontaktowa na nikiel: Stymulacja fenotypu Th2/Tc2 poprawia wykrywalno¶ć swoistej reakcji komórkowej w hodowlach leukocytów. Alergia Astma Immunologia 2005; 10 (Supl 1: VII Konferencja ¦rodkowo-Europejska "Alergia Astma Immunologia Kliniczna"): 164.

Streszczenie
Abstract

Polski

¦piewak R. Atopia i alergia kontaktowa: Analiza zależno¶ci w oparciu o miary obiektywne. Alergia Astma Immunologia 2005; 10 (Supl 1: VII Konferencja ¦rodkowo-Europejska "Alergia Astma Immunologia Kliniczna"): 162.

Streszczenie
Abstract

English

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Elispot in contact allergy: Th2-skewing improves detection of nickel-specific response in vitro. 3rd EAACI-Davos Meeting "Basic Immunology in Allergy and Clinical Immunology", 3-6 February 2005, Davos, Switzerland.SIAF 2005, 47 (Abstract 57).

Abstract

Nederlands

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. ELISPOT: Th2-polarisatie verbetert in vitro detectie van allergeenspecifieke T-celrespons in contact allergie tegen nikkel. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2005; 15 (1): 64.

Abstract

English

Spiewak R, Horoch A, Gora A, Stojek NM, Jarosz M. History of drug intolerance in a random sample of young Poles. In: van Wijk RG et al. (Eds.). XXIII EAACI Congress, Amsterdam, 12-16 June 2004. Abstract Book: 308.

Abstract
Poster
Handout

English

Spiewak R. Causes of occupational allergic contact dermatitis among farmers. In: van Wijk RG et al. (Eds.). XXIII EAACI Congress, Amsterdam, 12-16 June 2004. Abstract Book: 334

Abstract
Poster
Handout
Article

English

Spiewak R, Stojek NM. High prevalence of atopy and contact sensitisation among Polish rural youths. In: van Wijk RG et al. (Eds.). XXIII EAACI Congress, Amsterdam, 12-16 June 2004. Abstract Book: 258

Abstract
Poster
Handout

English

Spiewak R, Szostak W, Kubicka K, Ciura D, Lundberg M, Johannson SGO, Buczek A. An "endemic" of allergy to pigeon ticks (Argas reflexus) after removal of dovecotes. In: van Wijk RG et al. (Eds.). XXIII EAACI Congress, Amsterdam, 12-16 June 2004. Abstract Book: 157

Abstract
Poster
Handout

English

Spiewak R. Atopy and contact sensitisation: relationship reassessed. Contact Dermatitis 2004; 50(3): 204. (Presented at the 7th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, Copenhagen, 9-12 June 2004).

Abstract
Poster
Handout

Nederlands

Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. ELISPOT: potentielle in vitro test voor contactallergie - protocolontwikkeling en eerste resultaten. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2004; 14(1): 61.

Abstract

English

Spiewak R. Sensitisation to cow and pig allergens among eastern Polish farmers. In: Barbaud A et al. (Eds.). XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology "Allergy as a Global Problem". Abstract Book. Paris, 7-11 June 2003: 25.


Article

English

Spiewak R Gora A, Horoch A, Stojek NM, Jarosz M, Dutkiewicz J. Risk factors for work-related dermatoses in farming students: the Lublin Study. In: Barbaud A et al. (Eds.). XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology "Allergy as a Global Problem". Abstract Book. Paris, 7-11 June 2003: 25.

 

English

Spiewak R, Skorska C, Gora A, Horoch A, Dutkiewicz J. Young farmers with cellular reactivity to farm-typical airborne microbes suffer more frequently from work-related skin symptoms and allergic skin diseases: the Lublin Study. In: Barbaud A et al. (Eds.). XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology "Allergy as a Global Problem". Abstract Book. Paris, 7-11 June 2003: 25-26.

Article

English

Spiewak R. Work-related skin diseases in agriculture: a survey of 145 random farmers. In: Barbaud A et al. (Eds.). XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology "Allergy as a Global Problem". Abstract Book. Paris, 7-11 June 2003: 26.

Article

English

Gora A, Skorska C, Prazmo Z, Krysinska-Traczyk E, Sitkowska J, Cholewa G, Spiewak R, Dutkiewicz J. Work-related respiratory symptoms among Polish hop growers. In: Barbaud A et al. (Eds.). XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology "Allergy as a Global Problem". Abstract Book. Paris, 7-11 June 2003: 28.

 

English

Spiewak R. Risk factors for work-related dermatoses in young farmers. Am J Contact Dermat 2003; 14(2): 113. (Presented at the 14th Annual Meeting of the American Contact Dermatitis Society, San Francisco, March 20, 2003).

Abstract

English

Spiewak R, Gora A. Atopy, asthma and work-related respiratory symptoms among farming students. Med Lav 2002; 93(5): 446. (Presented at the 16th EPICOH - Congress on Epidemiology and Occupational Health and the Jack Pepys Symposium on Prevention of Occupational Asthma, Barcelona, Spain, 11-14 September 2002).

Article

English

Spiewak R. Occupational dermatoses among Polish private farmers: An analysis of all cases compensated from 1991 to 1999. Contact Dermatitis 2002; 46(Suppl 4: 6th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, 14-16 June 2002, Rome, Italy): 17.

Abstract
Article

Polski

Góra A, ¦piewak R, Horoch A, Dutkiewicz J. Atopia, choroby alergiczne i dolegliwo¶ci zwi±zane z prac± w¶ród uczniów szkół rolniczych na terenie wschodniej Polski. Alergia Astma Immunol 2002; 7(Supl 2: IV Konferencja ¦rodkowo-Europejska "Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna". ŁódĽ, 12-15 czerwca 2002. Materiały Naukowe): 167.

Article

English

Spiewak R, Gora A, Horoch A, Dutkiewicz J. Atopy, allergic diseases and work-related symptoms among students of agricultural schools in eastern Poland. Allergy 2002; 57(Suppl 73: XXI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Naples, Italy, 1-5 June 2002): 107.

Article

English

Straff WS, Spiewak R, Al Massaoudi T, Renn C, Merk H, Sachs B. Wasp venom-induced IL-5, IL-10 and IFN-g sectretion from human PBMC from patients with wasp venom allergy is differentially inhibited by loratadine, desloratadine, fexofenadine and cimetidine. Allergy 2002; 57(Suppl 73: XXI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Naples, Italy, 1-2 June 2002): 155.

 

English

Spiewak R. Occupational airborne contact dermatitis among Polish farmers. In: Abstracts of the Posters. The Fifth Valamo Conference on Environmental Health and Risk Assessment. 10-12 October 2001 Valamo Monastery, Heinävesi, Finland. KTL, Kuopio 2001: 14.

 

Polski

¦piewak R, Stojek NM. Autoprzeciwciała przeciwj±drowe w populacji dawców krwi. Dermatol Klin Zabieg 2001; 3(Supl 1: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 21-24.06.2001): 72.

 

Polski

¦piewak R, Góra A, Dutkiewicz J. Skórne testy punktowe nie wydaj± się przydatne w badaniach przesiewowych rolniczych zawodowych chorób skóry wywoływanych przez alergeny ro¶linne i zwierzęce. Dermatol Klin Zabieg 2001; 3(Supl 1: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 21-24.06.2001): 151.

 

English

Spiewak R, Gora A, Dutkiewicz J. Work-related allergic skin symptoms among hop growers. Allergy 2001; 56(Suppl 68: XXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Abstract Book. Berlin, Germany, May 9-13, 2001): 101.

Article

English

Spiewak R, Stojek NM. Antinuclear autoantibodies in blood for transfusions - a possible risk source for recipients? J Invest Dermatol 2001; 117(3): 795.

Abstract

English

Spiewak R, Stojek NM. Lupus erythematosus autoantibodies among patients without collagenosis symptoms. J Invest Dermatol 2001; 117(2): 551.

Abstract

Polski

¦piewak R. Stres a skóra. W: VII Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Obci±żenia Fizyczne i Psychiczne Prac± w Rolnictwie", Lublin, 23-25 paĽdziernika 2000. Streszczenia Referatów. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2000: 40.

 

English

Spiewak R. Stress and the skin. In: VII International Symposium on Ergonomics, Work Safety and Occupational Hygiene "Physical and Mental Work Load in Agriculture", Lublin, 23 - 25 October 2000. Abstracts. Institute of Agricultural Medicine, Lublin 2000: 94.

 

Polski

¦piewak R, Szostak W. Powierzchowne zakażenia grzybicze u rolników - porównanie z populacj± nierolnicz±. Mikol Lek 2000; 7(Supl. 1: X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD "Mikologia 2000"): 89-90.

 

Polski

¦piewak R, Szostak W, Jurzysta M, Biały Z. Hamuj±ce działanie 3-glukozydu kwasu medikagonowego na wzrost Scopulariopis brevicaulis in vitro. Mikol Lek 2000; 7(Supl. 1: X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD "Mikologia 2000"): 112-113.

Streszczenie

Polski

¦piewak R, Szostak W, Jurzysta M, Biały Z. Hamuj±ce działanie 3-glukozydu kwasu medikagonowego na wzrost Trichophyton mentagrophytes in vitro. Mikol Lek 2000; 7(Supl. 1: X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD "Mikologia 2000"): 113-114.

 

Polski

¦piewak R. Choroby zawodowe skóry u rolników. W: IX Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Szczecin-Dziwnówek, 13-16.09.2000 r. Streszczenia: 182.

 

Polski

¦piewak R. Uczulenie kontaktowe na popularne leki przeciwgrzybicze. Alergia Astma Immunol 2000; 5(Supl 2: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego): 309.

Article

English

Spiewak R, Skorska C, Dutkiewicz J. Work-related allergic skin symptoms among cattle and swine breeders. Allergy 2000; 55(Suppl 63: XIXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Abstract Book. Lisbon, Portugal, July 1-5, 2000): 155.

Abstract

English

Spiewak R. Occupational skin diseases in Polish private farmers. In: Abstracts of the XIVth Congress of the International Association of Agricultural Medicine and Rural Health. May 25-27, 2000, Pecs, Hungary: 72.

 

English

Spiewak R, Skorska C, Dutkiewicz J. Work-related skin symptoms among Polish farmers exposed to plant dust. Contact Dermatitis 2000; 42(Suppl 2: 5th Congress of the European Society of Contact Dermatitis, 11-13 May 2000, Amsterdam, the Netherlands): 62-63.

Abstract

English

Spiewak R, Szostak W, Jurzysta M, Bialy Z. The effect of medicagenic acid 3-O-ß glucopyranoside on different strains of pathogenic fungus Trichophyton mentagrophytes obtained from skin lesions in humans - preliminary results. In: Saponins in Food, Feedstuffs and Medicinal Plants. Book of Abstracts. Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Pulawy 1999: 106.

Abstract

English

Spiewak R, Gora A. Occupational dermatoses among farmers. In: VI International Symposium on Ergonomics, Work Safety and Occupational Hygiene "Occupational and Para-occupational Diseases in Agriculture" Lublin 25-27 October 1999. Institute of Agricultural Medicine, Lublin 1999: 85.

 

Polski

¦piewak R, Góra A. Zawodowe choroby skóry u rolników. W: VI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Choroby Zawodowe i Parazawodowe w Rolnictwie", Lublin 25-27 paĽdziernika 1999. Streszczenia Referatów. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1999: 85.

 

English

Spiewak R, Skorska C. Occupational airborne dermatitis caused by Thymus dust. Allergy 1999; 54(Suppl 52: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Brussels, Belgium, July 3-7, 1999): 113.

Article

Polski

¦piewak R. Wpływ czynników ¶rodowiskowych na skórę. W: "Skutki Zdrowotne ¦rodowiskowych Czynników Ryzyka Wyzwaniem dla Medycyny ¦rodowiskowej". I Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny ¦rodowiskowej, Ustroń 1998: 25-26.

 

Polski

¦piewak R. Dermatozy zawodowe u rolników wywoływane przez czynniki biologiczne. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 24-27 wrze¶nia 1998, Warszawa. Ksi±żka Streszczeń: 18.

Artykuł

English

Spiewak R. Occupational dermatoses in agriculture. In: International Conference "Environmental, Occupational Health and Safety in Agriculture on the Boundary of Two Millenia", September 8-11, 1998, Kyiv, Ukraine. Abstracts. Institute for Occupational Health of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev 1998: 36.

 

English

Spiewak R, Szostak W, Jurzysta M, Bialy Z. The effect of medicagenic acid 3-O-ß glucopyranoside on different strains of pathogenic fungus Trichophyton mentagrophytes obtained from skin lesions in humans - preliminary results. In: Saponins in Food, Feedstuffs and Medicinal Plants. Pulawy, Poland, 6-8 September 1999. Book of Abstracts. Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Pulawy 1999: 106.

 

English

Spiewak R. Polish Bibliography of Clinical Palynology. Allergy 1998; 53(Suppl 43: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI'98. Birmingham, U.K., June 21-26 1998): 22.

 

English

Spiewak R. Nasal comfort providing air-flow value in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy 1998; 53(Suppl 43: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI'98. Birmingham, UK, June 21-26, 1998): 166.

Abstract

Polski

¦piewak R. Aeroalergeny w wyprysku powietrznopochodnym. W: III Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań-Kiekrz, 15-18 kwietnia 1998: 8.

 

Polski

¦piewak R. Status publikacji naukowej w Internecie. W: Internet Medyczny. 2 Ogólnopolska Konferencja Internetu Medycznego. Medycyna Praktyczna, Kraków 1997: 21-22.

 

Polski

¦piewak R. Informacja alergologiczna w Internecie W: Internet Medyczny. 2 Ogólnopolska Konferencja Internetu Medycznego. Medycyna Praktyczna, Kraków 1997: 40-41.

 

Polski

¦piewak R. Dermatozy zawodowe u rolników - regulacje prawne w Niemczech. W: Brzeski Z (Red.). Dni Medycyny Pracy. Streszczenia referatów przedstawionych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Nałęczów, 18-20 czerwca 1997. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1997: 22.

 

English

Spiewak R. Does microflora present on pollen grains play a role in respiratory pollen allergy? Allergy 1997; 52(Suppl 37: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI '97. Rhodes, Hellas, June 1-5 1997): 56.

 

Polski

¦piewak R. Zmienno¶ć warto¶ci przepływu i oporu nosowego w przebiegu alergicznego sezonowego nieżytu nosa. Wyniki dwunastomiesięcznej obserwacji przeprowadzonej u nieleczonego ochotnika. Int Rev Allergol Clin Immunol 1997; 3(Suppl 2): 29-30.

 

Polski

¦piewak R. Problemy interpretacyjne w alergologicznych testach płatkowych: analiza wyników badań 196 chorych z podejrzeniem wyprysku kontaktowego. Int Rev Allergol Clin Immunol 1997; 3(Suppl 2): 36.

Streszczenie

English

Prazmo Z, Mackiewicz B, Sitkowska J, Cholewa G, Krysinska-Traczyk E, Skorska C, Milanowski J, Spiewak R, Dutkiewicz J. Occupational risks from airborne microflora in swine buildings and purebred horse stables.In: XIV Congreso Mundial Sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, 22-26 abril 1996, Madrid, Espana: 599-600.

 

Polski

¦piewak R. Rola mikroflory pyłku ro¶lin wiatropylnych w etiopatogenezie astmy. Int Rev Allergol Clin Immunol 1996; 2(Suppl 2): 6.

Streszczenie

English

Spiewak R, Prazmo Z, Sitkowska J, Dutkiewicz J. Bacterial microflora of allergenic pollens. In: Spiewak R (Ed). Pollens and Pollinosis: Current Problems. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1995: 34-35.

Abstract
Streszczenie
Article 1
Article 2

English

Spiewak R, Krysinska-Traczyk E. Fungal microflora of allergenic pollens. In: Spiewak R (Ed). Pollens and Pollinosis: Current Problems. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1995: 36-37.

Abstract
Streszczenie
Article

English

Spiewak R, Skorska C. Bacterial endotoxin in allergenic pollens. In: Spiewak R (Ed). Pollens and Pollinosis: Current Problems. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1995: 38-39.

Abstract
Streszczenie
Article

English

Wach B, Stawska-Trzaskowska L, Spiewak R, Prost M, Matysiak W. Conjunctivitis caused by pollen allergy - An overlooked clinical problem? In: Spiewak R (Ed). Pollens and Pollinosis: Current Problems. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1995: 78-80.

Abstract
Streszczenie

English

Spiewak R, Buczylko K. Clinical applicability of rhinomanometry in the monitoring of specific immunotherapy in patients with seasonal allergic rhinitis. In: Spiewak R (Ed). Pollens and Pollinosis: Current Problems. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1995: 100-102.

Abstract
Streszczenie

English

Spiewak R. Captopril-induced nasal obstruction. Pol J Pharmacol 1995; 47(Suppl: XII Congress of the Polish Pharmacological Society, Bydgoszcz 1995): 115.

 

English

Spiewak R, Bozek A. Inhaled fenoterol and blood glucose level. Pol J Pharmacol 1995; 47(Suppl: XII Congress of the Polish Pharmacological Society, Bydgoszcz 1995): 116.

 

English

Spiewak R. The influence of the observation time upon the interpretation of patch test results in allergic contact dermatitis. In: 2nd Internet World Congress on Biomedical Science. CD-ROM, Mie University, Japan 1995, Poster DF0406.

Article

Polski

¦piewak R, Brewczyński PZ, Masłowski T. Rynomanometryczne okre¶lenie granicy komfortu nosowego. Pneumonol Alergol Pol 1994; 62(Supl 3: V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 13-16.10.1994 r.): 127.

 

Polski

¦piewak R, Bożek A. Wahania poziomu glikemii po inhalacji fenoterolu w dawkach leczniczych. Pneumonol Alergol Pol 1994; 62(Supl 3: V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 13-16.10.1994 r.): 202.

 

English

Spiewak R, Brewczynski PZ, Maslowski T, Bozek A. The complications after the steel plate bone stabilization of the thigh bone fracture in patient with metal allergy. ACI News 1994; 6(Suppl 2: Abstracts. XV International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, June 26 - July 1, 1994, Stockholm, Sweden): 183.

Article

English

Spiewak R, Bozek A, Maslowski T, Brewczynski PZ. Occupational asthma due to wood dust exposure (pine, ash, oak and beech) - a case study. ACI News 1994; 6(Suppl 2: Abstracts. XV International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, June 26 - July 1, 1994, Stockholm, Sweden): 441.

Article

Polski

¦piewak R, Bożek A, Solarz K, Masłowski T, Brewczyński PZ. Zespół prurigo-astma w wyniku zawodowej ekspozycji na m±kę. W: Materiały Sympozjum "Zagrożenia Zdrowotne w ¦rodowisku Pracy". Instytut Medycyny Pracy, ŁódĽ 1994: 90.

Artykuł

Polski

¦piewak R, Masłowski T, Bożek A, Brewczyński PZ. Wyprysk kontaktowy i liszaj płaski u pracownic usługowego zakładu fotograficznego. W: Materiały Sympozjum "Zagrożenia Zdrowotne w ¦rodowisku Pracy". Instytut Medycyny Pracy, ŁódĽ 1994: 91.

 

Polski

¦piewak R, Brewczyński PZ, Gałuszka-Ignasiak B, Dudek B, Bożek A, Masłowski T. Warto¶ci przepływu nosowego u chorych na sezonowy nieżyt nosa w okresie bezobjawowym, objawowym oraz w grupie kontrolnej. W: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział w Lublinie: Sympozjum Alergologiczne, Kazimierz Dolny 22-24.09.1993. Streszczenia: 50.

 

Polski

Brewczyński PZ, ¦piewak R. Porównanie przydatno¶ci pomiarów rinomanometrycznych dokonywanych przy różnicach ci¶nień 75, 150 i 300 Pa w badaniu chorych na sezonowy nieżyt nosa. W: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział w Lublinie: Sympozjum Alergologiczne, Kazimierz Dolny 22-24.09.1993. Streszczenia: 51.

 

Polski

Brewczyński PZ, ¦piewak R, Gałuszka-Ignasiak B. Przydatno¶ć flunizolidu w leczeniu sezonowego nieżytu nosa w ¶wietle badania klinicznego i pomiarów rinomanometrycznych. W: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział w Lublinie: Sympozjum Alergologiczne, Kazimierz Dolny 22-24.09.1993. Streszczenia: 52.

 

Polski

Brewczyński PZ, ¦piewak R, Bożek A. Historia naturalna odczynów alergicznych po uż±dleniach błonkówek. W: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział w Lublinie: Sympozjum Alergologiczne, Kazimierz Dolny 22-24.09.1993. Streszczenia: 74.

 

Polski

¦piewak R, Bożek A, Brewczyński PZ. Astma wywołana ekspozycj± na pył drewna sosnowego. W: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział w Lublinie: Sympozjum Alergologiczne, Kazimierz Dolny 22-24.09.1993. Streszczenia: 118.

 

Polski

Brewczyński PZ, Bożek A, ¦piewak R, Liziniewicz R. Komputerowy System Informacji Medycznej w Poradni Alergologicznej. W: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział w Lublinie: Sympozjum Alergologiczne, Kazimierz Dolny 22-24.09.1993. Streszczenia: 159.

 

Polski

¦piewak R, Brewczyński PZ. Powikłania po stabilizacji płyt± metalow± złamania ko¶ci udowej u chorej z alergi± kontaktow± na metale. W: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział w Lublinie: Sympozjum Alergologiczne, Kazimierz Dolny 22-24.09.1993. Streszczenia: 179.

Artykuł

Polski

¦piewak R, Pierzchała E. Zmienno¶ć miejscowego odczynu skóry przedramienia na histaminę. W: Studenckie Towarzystwo Naukowe przy ¦l±skiej Akademii Medycznej. XXXII Uczelniana Konferencja Naukowa STN, Zabrze-Szpital Kliniczny Nr 1, 5-6 maja 1993. ¦l±ska Akademia Medyczna, Katowice 1993: 41-42.

 

Polski

¦piewak R. Stan czynno¶ciowy górnych dróg oddechowych studentów ¦l±skiej Akademii Medycznej. W: Studenckie Towarzystwo Naukowe przy ¦l±skiej Akademii Medycznej. XXXII Uczelniana Konferencja Naukowa STN, Zabrze-Szpital Kliniczny Nr 1, 5-6 maja 1993. ¦l±ska Akademia Medyczna, Katowice 1993: 45-46.

 

Polski

¦piewak R. Porównanie warto¶ci przepływu nosowego u chorych na sezonowy nieżyt nosa w okresie bezobjawowym i objawowym oraz w grupie kontrolnej. W: Studenckie Towarzystwo Naukowe przy ¦l±skiej Akademii Medycznej. XXXII Uczelniana Konferencja Naukowa STN, Zabrze-Szpital Kliniczny Nr 1, 5-6 maja 1993. ¦l±ska Akademia Medyczna, Katowice 1993: 47-48.

 

English

Brewczynski PZ, Ignasiak B, Spiewak R. Rhinomanometric and clinical assessment of topical flunisolide application in seasonal allergic rhinitis. Allergy 1992; 47(12 Suppl: XVth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Paris, France, 10-15 May 1992. Abstracts): 314.

 

Polski

¦piewak R. Porównanie przydatno¶ci pomiarów przepływu w badaniu rinomanometrycznym chorych na sezonowy nieżyt nosa (s.n.n.) dokonywanych przy różnicach ci¶nień 75, 150 i 300 Pa. W: Studenckie Towarzystwo Naukowe przy ¦l±skiej Akademii Medycznej. XXXI Uczelniana Konferencja Naukowa STN, Katowice-Ligota-CSK, 5-6 maja 1992. ¦l±ska Akademia Medyczna, Katowice 1992: 89.

 

Polski

¦piewak R. Statystyczna ocena zależno¶ci między nasileniem dolegliwo¶ci u chorych z sezonowym nieżytem nosa a wynikami badań rinomanometrycznych. W: Studenckie Towarzystwo Naukowe przy ¦l±skiej Akademii Medycznej. XXXI Uczelniana Konferencja Naukowa STN, Katowice-Ligota-CSK, 5-6 maja 1992. ¦l±ska Akademia Medyczna, Katowice 1992: 91.

 

Polski

¦piewak R. Historia naturalna odczynów alergicznych wywołanych uż±dleniami owadów Błonkoskrzydłych w ¶wietle badań własnych. W: Studenckie Towarzystwo Naukowe przy ¦l±skiej Akademii Medycznej. XXX Uczelniana Konferencja Naukowa STN, Katowice 8-9 maja 1991. ¦l±ska Akademia Medyczna, Katowice 1991: 33.

 

© Radoslaw Spiewak (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 24 April 2004, last updated: 30 May 2017.