Problemy interpretacyjne w alergologicznych testach płatkowych: Analiza wyników badań 196 chorych z podejrzeniem wyprysku kontaktowego

Radosław Śpiewak

Instytut Medycyny Wsi, Lublin

Źródło: Śpiewak R. Problemy interpretacyjne w alergologicznych testach płatkowych: Analiza wyników badań 196 chorych z podejrzeniem wyprysku kontaktowego. Int Rev Allergol Clin Immunol 1997; 3 (Suppl 2): 36.
(Praca przedstawiona na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice 1997.)

 

Cel pracy: Celem pracy była analiza częstości występowania trudności interpretacyjnych podczas wykonywania testów płatkowych w ramach rutynowej diagnostyki u chorych z podejrzeniem rolniczej zawodowej alergii kontaktowej lub niezawodowego wyprysku alergicznego.

Materiał i metodyka: Analizie poddano wyniki testów przeprowadzonych u 196 chorych (134 kobiet i 62 mężczyzn w wieku od 18 do 63 lat). Badania wykonywano stosując odpowiednio do wywiadu jeden lub więcej spośród następujących zestawów: "Standard Europejski I i II", "Alergeny Roślinne", "Pestycydy", "Żywice", "Leki" i "Kosmetyki" produkcji firm: Chemotechnique Diagnostics (Malmö), E. Jaworski (Katowice) oraz Zakładu Patomorfologii Instytutu Medycyny Wsi (Lublin). Alergeny aplikowano za pomocą płatków bibuły przytwierdzanych hipoalergicznym przylepcem lub IQ-Chambers (Chemotechnique).

Wyniki: Spośród 196 przebadanych, trudności interpretacyjne miały miejsce u 13 osób (7 kobiet i 6 mężczyzn w wieku 18-63 lat) co stanowi 6,6% ogółu badanych (przedział ufności 3,1-10,1%, p=0,05). Wątpliwe wyniki dotyczyły łącznie 19 pól testowych (maks. 3 u jednego badanego). U kobiet wątpliwości interpretacyjne budziły najczęściej testy z metalami (kobalt i rtęć - odp. 3 i 2 próby), natomiast u mężczyzn - p-fenylenodwuaminę i formaldehyd (po 2 testy). W takich wątpliwych sytuacjach podejmowano następujące działania zmierzające do uzyskania ostatecznej interpretacji: 1) przedłużona obserwacja reakcji skórnej; 2) tzw. powtarzane próby otwarte (ROAT); 3) wycinek i badanie histopatologiczne (H&E) skóry z miejsca testowego.

Wnioski: Wykonując alergologiczne płatkowe testy skórne w ramach diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego należy liczyć się z możliwością wystąpienia trudności interpretacyjnych u 3-10% badanych. Sugeruje to, że interpretacja testów płatkowych wymaga odpowiedniego doświadczenia ze strony wykonującego lekarza.

English version

 

For personal use only. © Radoslaw Spiewak.

Contact Dr. Spiewak Back to the list of abstracts Website's front page