Wyniki wieloośrodkowych badań nad alergią kontaktową z zastosowaniem Polskiej Serii Podstawowej

R. Śpiewak, A. Gregorius, E. Grubska-Suchanek, A. Cisowska, K. Jędrzejewska-Jurga, M. Paśnicki M, A. Krakowski, M. Cendrowska-Pinkosz.

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Źródło: Śpiewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jędrzejewska-Jurga K, Paśnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M. Wyniki wieloośrodkowych badań nad alergią kontaktową z zastosowaniem Polskiej Serii Podstawowej. Przegl Dermatol 2012; 99 (4): 343.

Materiał i metodyka: W badaniu wzięły udział 624 osoby (475 kobiet i 149 mężczyzn w wieku od 0 do 85 lat, mediana: 36 lat) chore na wyprysk, diagnozowanych za pomocą testów płatkowych w 11 ośrodkach dermatologicznych i alergologicznych w uczestniczących w ogólnopolskich badaniach KRAK. Testy płatkowe przeprowadzono z użyciem pełnej Polskiej Serii Podstawowej, Chemotechnique Diagnostics). Odczyt testów po 2 i 3-7 dniach zgodnie z zaleceniami ICDRG.

Wyniki: Przynajmniej jedną dodatnią reakcję odnotowaliśmy u 370 badanych (59,3%). U 255 pacjentów (40,9%), przynajmniej jedna reakcja została uznana za istotną klinicznie (przyczyna aktualnego wyprysku). Wyższe wskaźniki istotności klinicznej obserwowaliśmy u dzieci (65,4%) i młodzieży (46,5%). Dwie nowe substancje w Polskiej Serii Podstawowej, dodane w 2010 roku - pallad i propolis zajmowały odpowiednio czwartą i ósmą pozycję w rankingu najczęstszych uczulaczy. Dziesięciu pacjentów (1,6%) miało dodatni odczyn na pallad, ale ujemny na nikiel, co potwierdza, że w warunkach współczesnych narażeń alergia na pallad nie jest tylko reakcją krzyżową u osób uczulonych na nikiel, jak uważano dawniej.

Wnioski: Polscy chorzy na alergiczny wyprysk kontaktowy najczęściej są uczuleni na metale oraz składniki kosmetyków. Przedstawione wyniki potwierdzają, że pallad i propolis są cennym uzupełnieniem Polskiej Serii Podstawowej. Należy przestrzegać pacjentów przed stosowaniem naturalnych remediów zawierających propolis ze względu na jego wysoki potencjał uczulający.

Powiązane artykuły:

 1. Spiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.
 2. Spiewak R. Atopy and contact hypersensitivity: a reassessment of the relationship using objective measures. Ann Allergy Asthma Immunol 2005, 95 (1): 61-65.
 3. Spiewak R, Pietowska J, Curzytek K. Nickel: a unique allergen - from molecular structure to European legislation. Expert Rev Clin Immunol 2007, 3 (6): 851-859.
 4. Spiewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Paśnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M, Sznelewski P, Olszanski R. KRAK: first multi-centre study of the new Polish baseline series.. Contact Dermatitis 2012; 66 (Suppl 2): 55.
 5. Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Pasnicki M, Raduszewska Z, Balicka V, Olszanski R, Gregorius A, Sznelewski P. Contact allergies in patients with hand eczema: KRAK study results.. Contact Dermatitis 2012; 66 (Suppl 2): 74.
 6. Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Pasnicki M, Krakowski A, Cisowska A. Contact allergy and allergic contact dermatitis in children and adolescents with chronic eczema. Allergy 2012; 67 (Suppl 96): 472.
 7. Śpiewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jędrzejewska-Jurga K, Paśnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M. Wyniki wieloośrodkowych badań nad alergią kontaktową z zastosowaniem Polskiej Serii Podstawowej. Przegl Dermatol 2012; 99 (4): 343.
 8. Śpiewak R, Gregorius A, Grubska-Suchanek E, Cisowska A, Jędrzejewska-Jurga K, Paśnicki M, Krakowski A, Cendrowska-Pinkosz M, Olszański R, Sznelewski P. Wyniki polskich badań wieloośrodkowych nad częstością i przyczynami alergii kontaktowej wśród chorych na wyprysk. XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Ossa 12-15 września 2012 r. Streszczenia: 27-28.
 9. Spiewak R. KRAK2: the phase 2 multicentre collaborative study putting together allergists and dermatologists to work for an improved Polish baseline series for patch testing. Allergy 2013; 68 (Suppl 97): 658.
 10. Spiewak R, Samochocki Z, Pasnicki M, Czarnobilska E, Grubska-Suchanek E, Bukiel M, Jedrzejewska-Jurga K, Czarnecka-Operacz M, Cisowska A, Niklasson B. Detection of contact allergy to palladium: sodium tetrachloropalladate is better than palladium chloride. Allergy 2014; 69 (Suppl 99): 44-45.
 11. Spiewak R, Samochocki Z, Pasnicki M, Czarnobilska E, Grubska-Suchanek E, Bukiel M, Jedrzejewska-Jurga K, Czarnecka-Operacz M, Cisowska A, Niklasson B. Methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone and formaldehyde: petrolatum-based patch tests detect more sensitizations. Contact Dermatitis 2014; 70 (Suppl 1): 60-61.
 12. Spiewak R, Grubska-Suchanek E, Czarnobilska E, Pasnicki M, Czarnecka-Operacz M, Bukiel M, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Krakowski A, Niklasson B. Patch test results in children and adolescents with eczema: Results from a multi-centre network of dermatologists and allergists (Phase 2 of the KRAK Study). Allergy 2015; 70 (Suppl 101): 101.
 13. Spiewak R, Samochocki Z, Grubska-Suchanek E, Czarnobilska E, Pasnicki M, Czarnecka-Operacz M, Bukiel M, Cisowska A, Jedrzejewska-Jurga K, Krakowski A, Niklasson B. Gallates, as well as hydroperoxides of limonene and linalool, are more frequent and relevant sensitizers than any cosmetic ingredient included in the European Baseline Series. Contact Dermatitis 2016; 75 (S1): 87.

Reprint (PDF)

Linki:

Diagnostyka alergii na pokarmy i kosmetyki

Kurs Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie - zapisz się na najbliższy termin

Prof. Radosław Śpiewak, dermatolog i alergolog, Kraków - umów się na konsultację

Praktyczny Kurs Testy płatkowe: techniki wykonania i zasady interpretacji - zapisz się na najbliższy termin

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Document created 29 May 2017, last updated 30 May 2017.