Mikroflora bakteryjna alergennych pyłków roślin wiatropylnych

Radosław Śpiewak, Zofia Prażmo, Jolanta Sitkowska, Jacek Dutkiewicz

Zakład Aerobiologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Praca opublikowana w: R. Śpiewak (Redaktor): "Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy". Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 1995, str. 34-35. (Spis treści książki).

Cel

Określenie składu mikroflory bakteryjnej typowej dla alergennych pyłków roślin wiatropylnych.

Materiał

Próbki pyłku żyta (Secale cereale, zbiór 1994), bylicy (Artemisia vulgaris, zbiór 1994), olchy (Alnus glutinosa, 1995) i brzozy (Betula verrucosa, 1994).

Metoda

Próbki pyłku zawieszono w jałowym, 0,9% wodnym roztworze NaCl w stosunku wagowym 100 mg/10 ml. Następnie utworzono szereg rozcieńczeń 10-2, 10-3, 10-4, które posiano na agar z krwią w kierunku mezofilnych bakterii oraz na agar sojowy w kierunku termofilnych promieniowców. Po inkubacji kolonie liczono i różnicowano, określając stężenie bakterii w CFU (Colony Forming Units) na gram.

Wyniki

Tabela I przedstawia wyniki posiewu alergennych pyłków roślin wiatropylnych na agarze z krwią. Jak z niej wynika, z pyłków wyhodowano zarówno Gram-ujemne jak Gram-dodatnie bakterie mezofilne w stężeniach rzędu 103 - 104 CFU/gram.

Tabela I. Wynik posiewu alergennych pyłków roślin wiatropylnych na agarze z krwią

Próbka

Drobnoustrój

Liczebność
(CFU/g)

Żyto (Secale cereale) 1994

bakterie Gram-ujemne

1000

bakterie Gram-dodatnie

2000

Bylica (Artemisia vulgaris) 1994

bakterie Gram-ujemne

7000

bakterie Gram-dodatnie

21000

Brzoza (Betula verrucosa) 1994

bakterie Gram-ujemne

30000

Olcha (Alnus glutinosa) 1995

bakterie Gram-dodatnie

11000

Wyniki posiewu alergennych pyłków roślin wiatropylnych na agarze sojowym przedstawia tabela II. Termofilne promieniowce były mniej liczne niż bakterie mezofilne. Najczęściej występującym gatunkiem był Thermoactinomyces thalpophilus, tylko jeden wyhodowany szczep nie należał do rodzaju Thermoactinomyces.

Tabela II. Wynik posiewu alergennych pyłków roślin wiatropylnych na agarze sojowym

Próbka

Drobnoustrój

Liczebność
(CFU/g)

Żyto (Secale cereale) 1994

-

0

Bylica (Artemisia vulgaris) 1994

Thermoactinomyces vulgaris

2500

Thermoactinomyces thalpophilus

1000

Streptomyces spp.

5000

Brzoza (Betula verrucosa) 1994

Thermoactinomyces thalpophilus

10000

Olcha (Alnus glutinosa) 1995

Thermoactinomyces thalpophilus

10000

Dyskusja

Nasza obserwacja, że z pyłków roślin wiatropylnych wyhodować można różnorodne bakterie, pozostaje w zgodzie z wcześniejszymi doniesieniami [2]. Wiadomo, że produkty bakteryjne mogą wywoływać różnorodne reakcje, które mieszczą się w kategorii swoistej nadwrażliwości lub reakcji immunotoksycznych [1]. Wydaje się prawdopodobne, że część objawów alergicznych wywoływanych ekspozycją na pyłki może być skutkiem obecności na ziarenach pyłku bakterii i ich produktów. Przykładem może być wytwarzana przez bakterie Gram-ujemne endotoksyna, która aktywuje makrofagi do produkcji IL-1, TNF i innych cytokin powodujących odczyn zapalny w drogach oddechowych oraz skórze [3, 4, 5]. Thermoactinomyces wytwarza silne alergeny i jest jedną z głównych przyczyn alveolitis allergica [4].

Wniosek

Na alergennych pyłkach roślin wiatropylnych obecna jest mieszana mikroflora bakteryjna, obejmująca mezofilne bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie oraz termofilne promie-niowce.

Piśmiennictwo

  1. Burrell R.: Human immune toxicity. Molec. Aspects Med. 1993, 14, 1-81.
  2. Colldahl H, Carlsson G.: Allergens in pollen. Acta Allergol. 1968, 23, 387-395.
  3. Lacey J., Crook B.: Rewiev: Fungal and actinomycete spores as pollutants of the workplace and occupational allergens. Ann. Occup. Hyg. 1988, 32, 515-533.
  4. Michel O., Duchateau J., Sergysels R.: Effect of inhaled endotoxin on bronchial reactivity in asthmatic and normal subjects. J. Appl. Physiol. 1989, 66, 1059-1064.
  5. Michel O., Ginanni R., Le Bon B., Duchateau J.: Effect of endotoxin contamination on the antigenic skin test response. Ann. Allergy 1991, 66, 39-42.

Ostateczne wyniki przedstawionych badań zostały opublikowane w:

  1. Spiewak R., Skorska C., Prazmo Z., Dutkiewicz J. Bacterial endotoxin associated with pollen as a potential factor aggravating pollinosis. Ann Agric Environ Med 1996, 3, 57-59.
  2. Spiewak R., Krysinska-Traczyk E., Sitkowska J., Dutkiewicz J. Microflora of allergenic pollens - a preliminary study. Ann Agric Environ Med 1996, 3, 127-130.

Tylko do użytku osobistego. © Radoslaw Spiewak.
Strona założona 9 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 13 lutego 2006.

Kontakt Powrót do spisu streszczeń Strona startowa